2009-04-27

"Alla fick besked av sin närmaste chef"

Kenneth Göransson som är företrädare och klubbordförande på Volvo Personvagnar i Olofström berättar att hans företrädarvardag det senaste året präglats av både tuffa förhandlingar och svåra samtal.

Men framförallt har det handlat om att göra det bästa av en svår situation och hitta lösningar.

Kenneth berättar om att själva uppsägningsproceduren var noga förberedd från Volvos sida. Med hjälp av processkartor skissade man upp det tunga arbetet. Chefer och företrädare utbildades i att hålla svåra samtal. Man såg också till att ingen av cheferna som själv skulle bli uppsagd behövde säga upp personal.

Framförallt så blev alla vidtalade personligen av sin närmaste chef.

– Det var inte bara de som skulle sägas upp, utan hela personalen fick besked av sin närmaste chef om hur framtiden skulle se ut, säger Kenneth.

Kenneth betonar gång på gång vikten av kommunikation.

– Det är viktigt att få prata ut. Vi som förhandlade fick hjälp med både debriefing och företagshälsovård. När det gäller medlemmarna hade vi från början en inställning att vi måste utgå från varje persons individuella behov. Jag tycker att vi fick stor hjälp av företagets HR-avdelning.

Reaktionerna hos medlemmarna varierade.

– Självklart är några av dem väldigt besvikna. Men på samma gång säger de jag pratat med att de känner att vi gjort så gott vi kunnat. Det finns en stor medvetenhet hos oss alla att vi befinner oss i ett ansträngt läge . Men det är klart att jag funderat om de olika besluten verkligen var de bästa ur den enskilde medlemmens perspektiv . Det är sådant man undrar över, säger Kenneth.

Behov av bollplank

Självklart surrade många frågor i luften och stämningen var tryckt på under processens gång. Men, klubben hade en gemensam linje.

– Vi hade från början bestämt oss för att endast de förhandlande företrädarna skulle ha full insyn i processen. Det kändes tryggt att vi hade en tydlig överenskommelse. Alla visste att vi satt i en trång sits och att varken jag eller de andra två företrädarna kunde säga något om de pågående förhandlingarna. Det kändes bra att vi hade ett starkt stöd från klubben, säger Kenneth.

Förhandlingarna blev svårare under resans gång. Från Volvos sida uttrycktes nu tydliga krav på specifika kompetenser, vilket gjorde att man nu pratade om individer istället för funktioner. Kenneth säger att det blev väldigt tydligt vilka jobb som skulle finnas kvar och att förhandlingsläget hade krympt avsevärt.

– Från början hade vi en organisationsförhandling, inga namn i rutorna. Och faktum är att så länge det handlade om att ta fram en ny organisation var det fortfarande förhållandevis lätt att sköta förhandlingarna. Jag lärde mig otroligt mycket om företaget, säger Kenneth.

Han och kollegorna kände nu ett ökat behov av stöd eftersom förhandlingarna övergått till att handla om kompetenser och eventuella avsteg från LAS. Därför ville Kenneth med kollegor ha ett bollplank i Ledarnas ombudsmän och jurister.

Hitta sätt att gå framåt

Efter att de varslade blev uppsagda i början av december har verksamheten med den nya organisationen startat upp. I december låg produktionen nere i två dagar. Stämningen var dämpad, på samma gång som det fanns en insikt om att man måste gå vidare. Efter julledigheterna kom arbetet med den nya organisationen igång ordentligt.

Nu hoppas Kenneth att inga nya varsel ska läggas under 2009 i Olofström, eftersom man kommit överens om en arbetstidsförkortning genom utläggning av arbetsfria dagar. Han säger att osäkerheten för framtiden är stor. Trots det vill Kenneth nu se det positiva.

– En enkätundersökning visar att över 90 procent av de anställda tycker att det var bra med arbetstidsförkortningen. Vi måste helt enkelt se möjligheterna. Vi kan inte vara kvar i inrutade traditionella sätt att lösa problem. Vi har fortstatt kontakt med ledningen och jobbar tillsammans för att hitta sättet att gå framåt. Det är det viktigaste nu, avslutar Kenneth.

Här hittar du samlad information om företrädarrollen vid uppsägningar

Fakta i korthet om förhandlingarna i Olofström

Ledarnas företrädare och medlemmar inom fordonsindustrin runtom i Sverige har ett tufft år bakom sig. Så sent som i förra veckan varslades 1 500 personer på AB Volvo.

På Volvo PV i Olofström är man inte drabbad av det senaste varslet, men har under de senaste 12 månaderna i princip oavbrutet förhandlat om omorganisationer vilket lett till många svåra samtal.

När man lade de första varslen i juni 2008 i Olofström som gällde ett 50 tal tjänsteman ställde man kravet att förhandlingarna skulle ske utifrån organisationen, roller och funktioner. I ett tidigt skede gick man inför att ha en gemensam tjänstemannafront.

I oktober 2008 ställdes allt på sin spets. Krisen inom fordonsindustrin bredde ut sig och plötsligt skulle 110 personer varslas istället för de 50 man tidigare pratat om. Bland Ledarnas medlemmar fanns de sju personer som blev varslade.

På Volvo PV i Olofström beslöt man efter många överväganden tillsammans med Håkan Wilgin och juristerna på Ledarna om en strategi att satsa på att lindra fallet för dem som drabbas av varslet. Att hävda det gjorts avsteg från LAS och begära en central förhandling var en möjlighet, men den bedömdes vara för riskabel.
Förhandlingarna resulterade i att två av de sju varslade medlemmarna blev omplacerade. Fem av de varslade fick avgångsvederlag upp till nio månader och ytterligare hjälp från Trygghetsrådet.

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem