2009-11-02

”Engagemanget en förutsättning för att påverka”

Företrädaren Crister Forslund är ett av de 100 ombuden som kommer att fatta beslut om Ledarnas framtid på kongressen nästa vår. Han är representant för föreningen Teknik och Motor. Engagemanget i Ledarna började i den lokala klubben på Ericsson i Hudiksvall.

– För mig handlar det om att driva frågor som är viktiga för oss chefer, säger Crister.

När han först blev chef var det ett naturligt steg att bli medlem och att sätta sig in i verksamheten i den lokala klubben. Parallellt med chefsjobbet och uppdraget som klubbordförande och företrädare är han aktiv medlem i Teknik och Motor. Han är verksam både inom lokalavdelning och som styrelsemedlem i Teknik och Motors styrelse.

Stolt över att vara chef

Crister säger att det är hans eget chefsuppdrag som fick honom att engagera sig.

– Jag är stolt över mitt jobb som chef. Många av frågorna som jag vill driva på min arbetsplats är naturliga för mig i egenskap av chef. Engagemanget är en förutsättning för att påverka. Det är min möjlighet att nå ut, säger Crister.

Att både vara aktiv inom klubben och föreningen tar tid men ger också möjligheter att påverka. För Cristers del har engagemanget resulterat i att han i vår är med på kongressen på Djurö och väljer en ny förbundsstyrelse och ordförande, fattar beslut om stadgar och verksamhetsinriktning och behandlar motioner.

– Det betyder mycket för mig att få vara med att påverka ända fram till slutet. Att följa upp de motioner och förslag som jag och de medlemmar jag representerar känner starkt för, att få vara med i hela processen, säger Crister.

Engagemanget avgör

En fråga som engagerar Crister mycket är hur man tryggar återväxten och hur medlemspåverkan kommer att se ut i framtiden.

– Hur ska vi i klubbarna få nuvarande och nya medlemmar att bli mer aktiva och ta del av utbildningar och andra aktivitet? Alla är upptagna med sitt och har svårt att komma loss. De lokala klubbarna står och faller med engagemanget, säger han.

För klubben är det en stor utmaning att få med de yngre cheferna nu när många av de äldre cheferna närmar sig pensionen.

Hur lockar man då nya medlemmar till klubben på en stor arbetsplats som Ericsson AB där cheferna ofta har tillgång exempelvis till bra utbildningar?

– Något som lockar till medlemskap är Ledaravtalet. Trots att vi är lite bortskämda finns det mycket i Ledarnas stora utbud av utbildningar som kan locka till medlemskap. Men det gäller att öppna upp ögonen för Ledarna först. På större arbetsplatser handlar det om att kunna hjälpa och stödja medlemmarna i chefsrollen - i situationer där man som chef hamnar i kläm. Och det är ju där vi företrädare har en avgörande roll, avslutar Crister.

Läs mer om Ledarnas kongress och hur du som företrädare kan påverka Ledarnas framtid

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem