2009-04-17

Ger röst åt medlemmarna

Förberedelserna inför representantskapet (RS) den 14 maj 2009 pågår för fullt. Stefan Nilsson, sektionschef i Helsingborgs stad, är ett av medlemmarnas ombud.

– Som medlem kan du påverka Ledarnas verksamhet. Jag är hedrad över att representera ett brett spektra av chefer – det känns otroligt stimulerande, berättar han.

Stefan Nilsson är sektionschef i Helsingborgs stad. Det är hans fjärde chefsuppdrag, och medlem i Ledarna och Enskilda chefsföreningen har han varit sedan år 2000. Ganska snabbt från det att Stefan Nilsson blev medlem blev han också nominerad och invald i föreningens styrelse, samt RS-ombud. Årets representantskap blir Stefan Nilssons tredje.

– Jag känner en otrolig glädje över att delta. Representantskapet med RS-ombuden är en viktig del i Ledarnas demokratiska process.

– Som RS-ombud för Enskilda chefsföreningen i Ledarna representerar jag ett brett spektra av chefer. Till representantskapet tar jag med mig både raka frågor och tendenser som jag fångat upp från medlemmarna, säger han.

Fångar in och för fram

Medlemmarnas synpunkter, önskemål och frågor fångas bland annat in genom webbplatsen, genom aktiviteter som till exempel Ledarnas kurser, och ute på arbetsplatserna.

– Jag tar också tillvara alla "vardagsmöten" med medlemmarna, och buntar ihop det som kommer fram då och tar med mig till RS, berättar Stefan Nilsson.

– På representantskapet är det min skyldighet att verbalt framföra det jag har med mig när det bjuds in till diskussion. Det är viktigt att ta den möjligheten, säger han.

Stefan Nilsson tycker att representantskapet är en bra barometer på hur Ledarna fungerar.

– Genom RS-ombuden får förbundsstyrelsen klara signaler om hur verksamheten uppfattas.

Demokratiprojektet

En av Stefan Nilssons hjärtefrågor är utvecklingen av Ledarna, och demokratiprojektet – som också är huvudfrågan vid årets representantskap.

– Jag ser att vinsten med demokratiprojektets förslag är möjligheten att oavsett vilken bransch du tillhör få samma valuta av ditt medlemskap. Som medlem tillhör du Ledarna först och främst.

– Förslaget främjar mer och bättre kontakt med Ledarna – om medlemmen vill det. Till exempel att medlemmar kan tycka till, och få sin röst hörd, i olika frågor i ett tidigare skede än idag. Medlemmarna kan enkelt påverka och få feedback.

Stefan Nilsson ser det som mycket viktigt att främja kommunikationen med medlemmarna, och poängterar att det behövs bra forum för det – för de enskilda medlemmarna, föreningarna och hela Ledarna. Forum där medlemmen står i fokus. Han tycker att webben är ett viktigt verktyg för det.

– Demokratiprojektet är väldigt tilltalande, och går i linje med det. Om det nya förslaget skulle vara vår verklighet nu tror jag att vi skulle ha känt av mycket mer och tydligare inför representantskapet.

En av Stefan Nilssons förväntningar på årets representantskap är att föreningarna ska ge bra och gedigen feedback till styrelsen på förslaget från demokratiprojektet.

– Alla föreningarna måste vara delaktiga i processen. Det är nu man ska tycka till!

Engagemang och påverkan

"Ansvar, glädje och stolthet" är ord som Stefan Nilsson använder för att beskriva vad det innebär för honom personligen att vara RS-ombud och delta på representantskapet.

– Det roligaste med att vara RS-ombud är att få representera medlemmarna, att träffa andra representanter, och den erfarenhet det ger. När jag kommer tillbaka från representantskap har jag fått en nytändning både i arbetet och som person.

För att få fler medlemmar att vilja vara RS-ombud tror Stefan Nilsson att det är viktigt att förklara för medlemmarna vad Ledarnas demokratiska organisation går ut på. Att förtydliga och förenkla möjligheterna att engagera sig, om man som medlem vill göra det, är också viktigt. Och att ta tillvara det engagemang som finns.

– Det går hand i handske med den demokratiska utvecklingen. Som medlem är du behövd och kan påverka!

Representantskap och ombud

Mellan kongresserna är representantskapet Ledarnas högsta beslutande organ. Vid representantskapet representeras Ledarnas mer än 75 000 medlemmar av ombud från de 23 branschföreningarna. Deltagarna består av ett ombud per påbörjat 1 000-tal medlemmar i föreningarna, dock minst två från varje branschförening.

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem