2009-12-09

Hallå där…

…Martin Johansson, 33 år, flödesledare på Atlas Copco Rock Drills i Borås, som blev företrädare för ett år sedan, och som tillsammans med några andra medlemmar har startat en Ledarna-klubb på arbetsplatsen.

Hur kom det sig att du blev företrädare?

– Jag blev företrädare i samband med omställningsprocessen på min arbetsplats. Det kändes viktigt, både för egen del och för de andra medlemmarna, att vi skulle bli så bra företrädda som möjligt. Nu har jag varit företrädare i ungefär ett år, och det är spännande och ger nyttiga erfarenheter.

Motsvarar det de förväntningar du hade?

– Ja, det tycker jag. Det är roligt och givande, och har gått väldigt bra. Hittills har det varit ganska enkelt att företräda.

Hur ser du på företrädarrollen?

– Som jag uppfattat företrädarrollen så innebär den att bevaka medlemmarnas intressen, komma med bra förslag, och försöka hitta lösningar.

– Det kan lätt bli så att cheferna hamnar i skymundan när det gäller till exempel arbetsmiljön, löneutvecklingen och medarbetarsamtal. Som företrädare är det viktigt att bevaka chefernas intressen!

– Det vi i första hand har valt att bevaka på vår arbetsplats är den lokala tillämpningen av Ledaravtalet. Hur ska vi tillämpa Ledaravtalet? Det måste anpassas till verksamheten på respektive plats. Sen har det ju varit några ärenden i svallvågorna efter omställningsprocessen.

Hur fungerar det att vara företrädare och chef?

– Generellt sett har det flutit på bra, men det är viktigt att vara tydlig.

– Jag vet alltid vilken roll jag har – företrädare eller chef. Men ibland kan jag behöva förtydliga för omgivningen – och det är viktigt att göra det. Ibland förhandlar jag ju som facklig representant och ibland som arbetsgivare.

Vad är det bästa med att vara företrädare?

– Att ha möjlighet att vara med och påverka

Har du något tips råd till andra nyblivna företrädare?

– Dra upp en röd tråd för det framtida arbetet. Ta det steg för steg, och hitta en balans mellan företrädarrollen och ditt ordinarie arbete.

Tillsammans med några andra medlemmar har du startat en Ledarna-klubb. Varför?

– I samband med varsel på arbetsplatsen träffade jag och några andra medlemmar Anders Eisfelt, ombudsman på Ledarna. Hans erfarenhet var att det var bra om vi var med på förhandlingarna, även om vi inte hade erfarenhet av det sedan tidigare, för att höra vad som sades och för att lära oss. Det resulterade i att vi var närvarande vid mötet, och kände att det var dags att bilda en egen klubb.

Vad vill ni med klubben?

– Vår första ambition var att bevaka intressena i omställningsprocessen. Nu vill vi utforma tillämpningen av Ledaravtalet, vilket är helt nytt för både medlemmarna och företaget. För många medarbetare är det väldigt diffust vad en chef gör. Vi vill tydliggöra vad cheferna gör och hur det ska mätas.

Hur många är med i klubben?

– Elva personer, men klubben är fortfarande i ett uppstartsskede. Medlemmarna är mellan 26 och 42 år.

Varför är det viktigt att vara med i en klubb?

– För oss handlar det om att hitta en bredare bas. När vi är för få blir det lätt personfrågor. Vi vill ha ett bredare chefsperspektiv och lyfta chefsfrågorna. Vi har valt att försöka rekrytera ur första linjens chefsled då vi tror att det är där engagemanget finns initialt.

Var klubbens medlemmar organiserade förut?

– Ja, vi kommer från Unionen och Officersförbundet och några var medlemmar i Ledarna innan klubben bildades. Jag blev medlem i Ledarna 2006.

Vad ser ni för fördelar med Ledarna?

– Chefsfrågorna försvinner i de andra förbunden. Tjänstemannen som arbetstagare är fokus hos dem.

Vad tycker du att medlemskapet ger?

– Det känns som man får mycket för pengarna!

– Jag får till exempel nyhetsbrev och inbjudningar till kostnadsfria kurser. Kompetensutvecklingen känns bra och värdefull.

– Försäkringsdelen fungerar bra. Ledarnas inkomstförsäkring är väl inte unik, men beloppen känns mer rätt. Hela erbjudandet följer min egen situation bättre.

– Jag känner även igen mig i titlar på lönestatistiken, till exempel.

Vad saknar du?

– Mer lokala aktiviteter. Jag vill kunna samla ihop medlemmar och göra lokala aktiviteter på plats hos företaget. Det ger oss också en möjlighet att bli fler medlemmar, vilket vi behöver.

– Jag behöver också hjälp med att få tips på hur andra företag tillämpat Ledaravtalet.

Vad skulle kunna bli bättre?

– Vi har fått precis det stöd vi önskat!

Vilka förväntningar har du på Ledarna?

– Att ni fortsätter att överträffa mina förväntningar. Vi har redan fått hjälp och stöd med frågor som vi inte ens visste att vi hade, redan innan vi själva insåg vårt behov.

Vilka råd vill du ge andra unga chefer och ledare?

– Fortsätt att utveckla dig själv och sträva framåt. Försök lyssna på din omgivning och skaffa dig en mentor som hjälper dig med vägledning så att du är på rätt spår. Kör inte ner i alla diken, det har så många andra gjort förut. Ta hjälp av äldre kollegor och deras erfarenhet och blanda med din egen hunger.

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem