2010-06-03

Jörgen Andersson – en av de nya i förbundsstyrelsen

När Ledarnas trettionde kongress gick av stapeln i maj var Jörgen Andersson, projektledare på FAB, en av de fem nya personerna som valdes in i Ledarnas förbundsstyrelse.

Jörgen Andersson har en bakgrund som elektriker och produktionsledare på LKAB. Sedan en tid tillbaka är han projektledare på LKAB:s fastighetsbolag FAB, som är en del av koncernen.

Som ny medlem i Ledarna år 2002 deltog han på Ledarnas årsmöte på LKAB.

– Jag har alltid varit intresserad av ledarskap och av fackliga frågor, och jag ställde en massa frågor på årsmötet! Det visade sig att det fanns behov av suppleanter i styrelsen, så jag tog på mig det.

När klubben höll ett fylllnadsval till klubbordförandeposten valdes Jörgen Andersson. Ett år senare blev han omvald, och idag är han fortfarande kvar som klubbordförande.

– När jag blev klubbordförande på LKAB år tog jag medvetet på mig allting, eftersom jag ville prova själv. Det är dock inte hållbart att ordföranden i en lokal klubb gör "allt". Nu försöker jag få loss mer tid genom att ge alla i klubbstyrelsen möjlighet att prova på olika saker, berättar han.

För några år sedan blev Jörgen Andersson också invald i styrelsen för branschföreningen Ledarna inom Stål och Metallnäringen, där han idag är vice ordförande.

Att få tiden att räcka till

– Att få tiden att räcka till som projektledare, klubbordförande och vice ordförande i Stål och Metall är något som jag brottas med hela tiden. Det ställs ju också nya krav hela tiden, till exempel har de mjuka delarna av ledarskapet utvecklats mycket under de senaste åren.

När Jörgen Andersson var produktionsledare på LKAB fick han, i samråd med sin chef, två stycken tillförordnade chefer som avlastade honom mycket.

– En vecka varannan månad var någon av dem chef istället för mig, oavsett om jag fanns på plats eller inte. Då gjorde de allt jag vanligtvis gjorde, och det gjorde bland annat att jag till exempel kunde fokusera på att ha flera målsamtal med mina medarbetare under den veckan.

Kompetensutveckling viktigt

För Jörgen Andersson är det viktigt att kompetensutveckla sig för att vara förberedd inför de olika situationer och uppgifter som han ställs inför.

– När jag blev chef gick jag en ledarskapsutbildning via jobbet. Det var jättebra och ökade min självkännedom. Jag försöker stärka det jag känner mig svag i, och har nyligen läst 15 poäng arbetsrätt på distans. I dagarna avslutar jag också en 30-poängsutbildning i personligt ledarskap.

Jörgen Andersson har också deltagit i Plantskolan – Ledarnas utvecklingsprogram för medlemmar som är intresserade av att ta föreningsuppdrag. Utbildningen, som är väldigt bred, handlar om ledarskap, lön och jämställdhet, samt om hur Ledarnas demokratiska system fungerar.

– Jag har också deltagit i Ledarnas utbildning "Vässa förhandlingstekniken". Den var helt fantastisk!

I utbildningen fördjupas kunskaperna i arbetsrätt, och deltagarna får också träna på förhandling genom olika praktikfall.

Goda exempel och aktiv kommunikation

Inom Stål och Metall arbetar man just nu med en enkät till medlemmarna om hur Ledaravtalet fungerar.

– Vi vill lyfta fram goda exempel på hur Ledaravtalet fungerar, och hoppas kunna presentera tre, fyra olika modeller som medlemmarna kan lära av så att de slipper "uppfinna hjulet" själva, förklarar Jörgen Andersson.

Att ha en aktiv kommunikation med de cirka 100 klubbmedlemmarna är också något som han brinner för.

– Vi måste synas mer – ha möten och skicka mail om vad som har hänt och vad som är på gång. Medlemmarna tycker att det är roligt att vi hör av oss, och att det inte bara sker vid löneförhandlingar, betonar Jörgen Andersson.

– Det är också viktigt att medlemmarna träffar varandra och utbyter erfarenheter kring olika frågor. Det kan ge minst lika mycket som att gå en utbildning.

Kongress med högt i tak

Förutom valet av den nya förbundsstyrelsen, där Jörgen Andersson nu ingår, var det också många andra viktiga beslut som fattades på Ledarnas kongress i maj.

– Jag är glatt överraskad av kongressen. Det var högt i tak, många diskussioner och bra anföranden, säger Jörgen Andersson.

Han ser tre framförallt tre viktiga framtidsfrågor för Ledarna: Att få Ledaravtalet att fungera, demokratiprocessen samt att arbeta för ökad mångfald.

– Det är olikheterna som är intressanta. Mångfald är en styrka, betonar Jörgen Andersson avslutningsvis.

Se hela den nya förbundsstyrelsen
Mer om kongressen

Text: Uppdaterat: 2012-05-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem