2010-10-19

Leder i manlig bransch

– Jag tror att jag kan fungera som en dörröppnare för andra kvinnor. Det säger Lillian Hansen, arbetsledare och klubbordförande på det mansdominerade företaget Bil & Traktor i Luleå.

Lillan Hansen är arbetsledare och kundmottagare på avdelningen för tunga fordon, lastvagnar och bussar, på Bil & Traktor – en Volvoåterförsäljare med cirka 70 anställda. Lillian Hansen är den enda kvinnan på arbetsplatsen. Hon har jobbat på företaget i nästan fyra år och arbetsleder 16 mekaniker.

– Jag tror att det är värdefullt att jag som är kvinna arbetar inom motorbranschen. Det är ju en väldigt manlig miljö. Jag tror att jag kan fungera som en dörröppnare för andra kvinnor. Jag visar ju att det är fullt möjligt att jobba som kvinna i den här branschen. Och det är viktigt att arbetsgivarna ger kvinnorna en chans, betonar Lillian Hansen.

Med en bakgrund inom åkerinäringen, där hon själv körde både lastbil och buss, var steget inte stort till det nuvarande jobbet.

– Som kvinna i en manlig bransch har jag aldrig känt av något motstånd, utan alltid känt mig likställd mina manliga kollegor. Både medarbetare och kunder uppskattar att fler och fler kvinnor kommer in i branschen.

– Sedan jag började har atmosfären på arbetsplatsen ändrats till det bättre. Jargongen och vokabulären har blivit mindre grov, berättar hon.

Nästa fråga för klubben

Lillian Hansen ingår i styrelsen för Ledarnas branschförening Teknik & Motor. Hon är också ordförande i den lokala Ledarna-klubb som hon startade på sin arbetsplats i våras. Klubben har idag ett trettiotal medlemmar.

– Det saknades en klubb på företaget, och den tidigare fackliga företrädaren gick i pension. För mig var det en spännande utmaning att ta ett fackligt uppdrag. Medlemmarna uppskattar verkligen att vi har en klubb och att det finns någon som bryr sig om dem!

De frågor som varit "på tapeten" sedan klubben startade är de vanliga fackliga frågorna, berättar hon, och nämner bland annat arbetstidsförkortning och tillämpningen av Ledaravtalet. Mångfalds- och jämställdhetsfrågan har dock inte diskuterats så mycket. Än.

– Vår klubb har ju inte funnits så länge. Men vi försöker lyfta frågan. Den blir nog nästa stora heta potatis för oss, tror Lillian Hansen.

Rekrytera fler kvinnor

En av de insatser som hon ser som viktiga att genomföra är att få in fler kvinnor i företaget, till exempel som arbetsledare.

Om gymnasieskolans verkstadsutbildningar skulle locka fler kvinnor skulle också rekryteringsunderlagt öka, menar Lillian Hansen. Sedan en tid tillbaka har Bil & Traktor ett samarbete med gymnasieskolan i Boden, och tar emot praktikanter från skolans utbildning inom fordon och transport. Samarbetet är lyckat och har bland annat resulterat i att två av praktikanterna har fått jobb på företaget.

– Att rekrytera fler kvinnor är en stor fråga för fordonsindustrin. Ja, den är viktigt för hela motorbranschen, slår Lillian Hansen fast avslutningsvis.

Text: Uppdaterat: 2012-05-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem