2009-06-01

När krisen drabbar arbetsmiljön

När varsel och uppsägningar drabbar finns en viktig uppgift för företrädaren – att se till att cheferna får de resurser och den stöttning av arbetsgivarna som krävs för att stilla oron i organisationerna och behålla en bra arbetsmiljö.

Nu drabbar varslen även offentlig sektor, och cheferna står inför en tuff utmaning när kommunernas skatteintäkter blir mindre. Verksamheterna ska riggas inför åren 2010 och 2011 då lågkonjunkturens effekter slår fullt ut.

Lärdomar från tidigare kriser

Karin Wrannvik som är företrädare i Stockholms stad – en arbetsgivare med 46 000 anställda – berättar att man dragit många lärdomar från den förra krisen i början av 90-talet.

– Att bara öka storleken på personalgrupperna är ingen utväg. Vi har sedan förra krisen utarbetat en samverkansmodell som innebär att alla arbetsplatsträffar samlar maximalt 15 personer så att alla kan komma till tals, säger Karin.

Karin förklarar att arbetsplatsträffarna och samverkansgrupperna är viktiga forum för dialog mellan de fackliga företrädarna och arbetsgivaren och tillsammans med skyddskommittén är de enligt arbetsmiljölagstiftningens regler sättet att kontinuerligt följa upp arbetsmiljöfrågor.

Tuffa chefsuppdrag i offentlig sektor

Ledarnas egen Chefsbarometer – en undersökning som görs varje år bland över 1000 chefer -visar att chefer i den offentliga sektorn generellt upplever sig ha en sämre arbetsmiljö med bland annat större arbetsgrupper i jämförelse med den privata sektorn. De tvingas också i högre utsträckning att hantera problem med mobbning och utbrändhet på jobbet. Samtidigt erbjuds de färre förmåner och är mer missnöjda med lönen än sina kollegor i näringslivet.

Karin känner dock inte igen sig i bilden av att den offentliga sektorn skulle ha en sämre arbetsmiljö – åtminstone inte i Stockholms stad.

– En av de stora prioriteringarna hos oss är just hälsa och arbetsmiljö. Våra huvudskyddsombud och skyddsombud har rätt att tillkalla företagshälsovård vid minsta misstanke om att det finns problem. Vi prioriterar individuell hjälp så fort som möjligt. Vi har arbetat väldigt mycket med att få ner sjukfrånvaron. Och det har vi lyckats med. Att snabbt vara på problemen oavsett om det gäller buller, skrivbord eller stämningen på avdelningen är det viktigaste, säger Karin.

Allt är arbetsmiljö

Karins tips till andra företrädare som har svårt att få gehör för frågorna är att be arbetsgivaren att fundera över vad det är som inte ingår i arbetsmiljön. Enligt henne så är svaret enkelt: Allt är arbetsmiljö. Rutiner, uppföljning och att prioritera frågorna är viktigt – oavsett konjunktur. Hon säger också att medarbetarna måste ses som en investering.

– Att tänka långsiktigt och att se medarbetarna som den viktigaste investeringen, det är en avgörande faktor för fungerande verksamheter, avslutar Karin.

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem