2009-02-23

"Rullande lönerevision löste våra problem"

Ledarna har tecknat Ledaravtal med de flesta privata arbetsgivarorganisationer på arbetsmarknaden. Lars Tengvall, som är företrädare och sitter i Ledarnas förbundsstyrelse, berättar hur Ledarna på NCC framgångsrikt arbetat för att tillämpa Ledaravtalet.

Ledaravtalet förutsätter att lönerevision sker en gång per år om annan överenskommelse inte träffats lokalt på företaget. I avtalet föreskrivs ingen procentuell löneökning till alla. I stället ska företag och medarbetare tillsammans komma överens om hur löneprocessen ska utformas. En viktig förutsättning för att företagets löneprocess ska fungera på ett bra sätt är att det finns en lönepolicy.

– Ledaravtalet ställer krav på att man är förberedd, har synpunkter och att man aktivt medverkar i dialogen. Det svåra för de lönesättande cheferna är att kunna ge både positiv och negativ kritik och att som chef verkligen ta ansvaret för lönesättningen, säger Lars Tengvall som är Ledarnas företrädare på NCC Construction.

På NCC hade man traditionellt haft alla medarbetarsamtalen under januari och februari. Just den perioden är väldigt administrationsintensiv på NCC. Alla medarbetarsamtal utfördes i princip på löpande band. Det var betungande för de lönesättande cheferna och gav inte speciellt mycket utrymme för att se de enskilda individerna och deras prestationer.

– Det här var ett problem för oss. Tillsammans med personalcheferna på NCC gjorde vi ett studiebesök på Ericsson och Volvo. Vi ville se vad det fanns för alternativ, säger Lars

Den stora förändringen på NCC inträffade enligt Lars när man bestämde sig för att gå över till rullande lönerevision. Ett pilotförsök med rullande lönesättning genomfördes i region Syd för snart fem år sedan där 400 medlemmar fick pröva systemet. Resultaten lät inte vänta på sig. Cheferna fick plötsligt mer tid för medarbetarsamtalen. På så sätt blev det mer individfokus och större utrymme för den enskilde medlemmen.

Idag har i princip alla medlemmar på hela NCC rullande lönerevision. Enligt Lars har de fungerande medarbetarsamtalen har en central roll i tillämpningen av Ledaravtalet och han ser dem som en tydlig framgångsfaktor.

- Vi är mycket nöjda med det nya systemet. Idag upplever de flesta av medlemmarna att det fungerar bättre. Det blir riktiga dialoger och medlemmarna upplever att de har ansvaret för sin karriär och löneutveckling, säger Lars.

Läs mer om Ledaravtalet i guiden Lön

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem