2010-04-07

Starkare klubb med samarbete

– Samarbeta med Ledarnas säljare och bli en starkare klubb! Det är uppmaningen från Jan Fälth, ordförande för Ledarna-klubben på Astra Zeneca i Södertälje.

För cirka två år sedan tog Jan Fälth kontakt med Ledarnas säljare för att diskutera hur de tillsammans skulle kunna öka kännedomen om Ledarna på Astra Zeneca. Och – i förlängningen – rekrytera fler medlemmar till klubben.

– Det resulterade i att vi tillsammans anordnade en liten lunchaktivitet i anslutning till matsalarna på Astra Zeneca. Vid lunchtid delade vi ut material om Ledarna och småpratade med de som passerade förbi. Det var ett bra sätt att öka kännedomen om Ledarna, berättar Jan Fälth.

En säljare och ett ombud från Ledarna arrangerade och deltog i lunchaktiviteten tillsammans med representanter från styrelsen i Astra Zenecas Ledarna-klubb.

– Vi är en relativt stor klubb för att vara en Ledarna-klubb men jämfört med de andra fackliga organisationerna på Astra Zeneca är vi små, och var också ganska okända. Aktiviteten var ett bra sätt att visa vad Ledarna är och gör, och "fånga upp" potentiella medlemmar, berättar Jan Fälth.

Gav mersmak

Lunchaktiviteten fungerade bra och gav mersmak, även om den inte gav någon omedelbar effekt gällande tillökning i klubben, berättar Jan Fälth.

– Lunchträffar känns som en jättebra aktivitet. De synliggör Ledarna, ger tillfälle att diskutera chefsfrågor och kan hjälpa oss att värva medlemmar.

I höstas höll Ledarna-klubben ytterligare en lunchaktivitet på Astra Zeneca tillsammans med Ledarnas säljare.

– Då var det två, tre chefer som direkt anmälde sitt intresse att bli medlem. Och lite senare har det tillkommit ytterligare fyra, fem medlemmar. Ett beslut om att ansluta sig till ett fackförbund är ju ofta något som mognar fram med tiden, säger Jan Fälth.

Utökat samarbete

Klubbstyrelsen har sedan den första lunchaktiviteten diskuterat ett utvidgat samarbetet med Ledarnas säljorganisation. I april arrangerar klubben, tillsammans med säljare från Ledarna, seminariet "Chefen – nyckelperson vid förändring" på Astra Zeneca. Inbjudan har gått ut till de chefer på företaget som är medlemmar i Ledarna, och de får ta med sig kollegor som ännu inte är medlemmar.

– Intresset är stort. Vi har redan ett fyrtiotal anmälda, varav fler än hälften är icke-medlemmar, berättar Jan Fälth.

Han tror att seminariets popularitet beror på att temat – förändring – är väldigt aktuellt på Astra Zeneca just nu. Att seminariet dessutom fokuserar på just ledarnas roll i förändringsprocessen är avgörande.

– Företagets chefer har ingen lätt situation, och behöver allt stöd de kan få, betonar Jan Fälth.

Jobbar vidare med rekryteringsfrågorna

Förutom att seminariet ska ge stöd och hjälp till Astra Zenecas chefer hoppas han att det också, på sikt, ska generera fler medlemmar till Ledarna. Lite längre fram kommer han att följa upp hur det har gått med den saken.

– Tillsammans med Ledarnas säljorganisation scannar vi också löpande av vilka chefer på företaget som är oorganiserade.

– Säljorganisationen gör ett jättebra jobb, och samarbetet fungerar jättebra. De ger oss löpande feed-back på rekryteringsarbetet.

Två personer i styrelsen i Ledarna-klubben på Astra Zeneca har nu i uppdrag att jobba vidare med rekryteringsfrågorna.

– Vi har fått mersmak för rekryteringsarbetet, och insett vikten av att vara synliga ute i verksamheten, avslutar Jan Fälth.

Jans tips till andra företrädare som vill jobba mer med medlemsrekrytering:

Börja på en nivå som känns enkel och kul
– Anordna en enkel aktivitet, till exempel utdelning av informationsmaterial. Det behöver inte vara komplicerat! Ta stöd och hjälp av Ledarnas säljare
– Är du fundersam över hur du ska sätta igång – ta kontakt med Ledarnas säljare. De ger värdefull hjälp och förenklar rekryteringsarbetet.Ha relevanta seminarier
– Om du väljer att arrangera seminarier – se till att innehållet är relevant för de chefer som arbetar på din arbetsplats.

Text: Uppdaterat: 2012-05-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem