2009-09-01

Utbildning skapar trygghet

I den privata sektorn pågår just nu många stora neddragningar, där du som företrädare ställs inför det svåra uppdraget att företräda medlemmar som riskerar att förlora sitt jobb. Ofta genomförs också omorganisationer, där resultatet blir arbetsbrist.

Katarina Wennius som är klubbordförande och företrädare med cirka 50 medlemmar på Korsnäs i Frövi lever i den verkligheten. Utbildningen Arbetsrätt vid arbetsbrist gav henne stöd och verktyg för att hantera situationen.

När den andra vågen av omorganisationen blev aktuell förra hösten såg hon ett behov av att fördjupa kunskaperna i arbetsrätt. I våras gick hon därför företrädarutbildningen Arbetsrätt vid arbetsbrist.

– Vi har genomfört en omorganisation under året och utbildningen gav svar på många av mina frågeställningar. Nu känner jag en större trygghet i kontakterna med medlemmarna. Tryggheten består framförallt i det att jag vet att jag inte är ensam utan att jag har stödet från servicecenter, säger hon.

Katarina säger att det för henne är viktigast att det blir så bra som möjligt för medlemmarna.

– Det är sällan enkla situationer vi ställs inför. Därför känns det bra att veta att det finns ett stöd att få. Hos oss är det två medlemmar som har fått byta arbetsuppgifter, men annars har vi varit förskonade, säger hon.

Det svåraste enligt Katarina är att hantera medlemmarnas oro och ovissheten kring hur det blir.

– Att jag inte kan ge klara besked till medlemmarna – det är absolut det svåraste. Och att jag alltid måste vara försiktig med vad jag säger. Som jag ser det är det aldrig några solklara fall. Därför är det självklart för mig att alltid ta kontakt med Ledarna när det handlar om turordningsregler eller kompetensbedömning. Arbetsrätten är ett område man aldrig blir fullärd i, säger hon.

Katarina är själv både chef och klubbordförande och säger att hon hittills inte haft problem med den dubbla rollen.

– Många av oss sitter ju på två stolar. Därför är det värdefullt att få träffa andra företrädare i liknande situationer på utbildningar.

Men Katarina poängterar att det finns begränsningar.

– Det går ju att prata om saker i grova drag, men det är ju ofta känsliga saker att diskutera. Som företrädare kan jag inte prata vitt och brett om verksamheten, lika lite som jag vill hänga ut enskilda medlemmar. På samma gång är det mycket av behållningen att få träffa andra som brottas med liknande frågor.

Du kan också gå Ledarnas kurser för företrädare och medlemmar.

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem