Påverka Ledarna

Ledarna är en demokratiskt uppbyggd organisation. Det betyder att du som är medlem kan vara med och påverka vilka frågor Ledarna ska arbeta med och driva, och välja dina företrädare till olika demokratiska forum. Genom att nyttja din rätt till inflytande är du med och styr hur Ledarnas verksamhet utvecklas!

Påverkar Ledarna gör du exempelvis genom att ta uppdrag i någon av Ledarnas branschföreningar eller i Ledarna centralt.

Ett annat sätt att påverka är att skriva motioner (det vill säga lämna in förslag) till Ledarna. Sedan kongressen 2010 är det möjligt för yrkesaktiva medlemmar, klubbar, föreningsavdelningar och föreningar att motionera till såväl styrelse, representantskap som kongress.

Ledarnas senaste kongress ägde rum den 25-26 maj 2016 i Stockholm.
Läs mer om Ledarnas kongress 2016

Ledarnas nästa kongress äger rum den 29-31 maj i Malmö.
Läs mer om Ledarnas kongress 2018


Motionera

Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år. Vanligtvis betydligt oftare än det. Hit kan du motionera när du vill. 

Motionsblankett för motion till Ledarnas förbundsstyrelse

Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ och sammanträder varannat år. Nästa kongress hålls i maj 2018. Till kongressen kan du motionera. Motioner ska vara inlämnade senast fyra månader innan kongressen öppnas.

När det gäller förhandlingar och avtal så hanteras inte förslag om dessa av styrelse och kongress utan av förhandlingsdelegationerna.

Ledarnas förbundsstyrelse är vald för en mandatperiod på fyra år. Val till förbundsstyrelse sker därför vid varannan kongress – nästa gång år 2018.

Välkommen med ditt bidrag till Ledarnas framtid!

Text: Tomas Oskarsson Uppdaterat: 2016-12-14

Påverka Ledarna

Idé och Framtid

Vår verksamhetsidé, identitet och ideologiska plattform.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem