2016-10-09

Valutskottet är igång

Ledarnas valutskott 2016-2018 har nu påbörjat sitt arbete inför Ledarnas kongress i maj 2018.

Valutskottet har haft en tvådagars konferens i Stockholm där Pia Gideon var med som processledare första dagen. Dagarna ägnades åt att ta fram en arbetsprocess för valutskottet, vilken kommer att presenteras på förbundsrådet i november. Arbetsprocessen kommer att vara transparent och information läggs löpande ut på Ledarnas webbplats. Valutskottet kommer att ta kontakt med föreningarna för få möjligt att träffa dem och diskutera valutskottets process att ta fram ny styrelse och ordförande till kongress 2018.

Valutskottet består av

  • Michael Andersson, ordförande
  • Marianne Backrud Hagberg, vice ordförande
  • Carola Högfors, ledamot
  • Kristina Frödin, ledamot
  • Michael Claesson, ledamot
  • Pierre Rydén, ledamot
  • Peter Sjöquist, ledamot
  • Thomas Gustafsson, ledamot
  • Susanne Thorsell, ledamot
Text: Uppdaterat: 2016-10-09

Påverka Ledarna

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem