Logga
Ledarnas kongress 2014HandlingarProgramMotionerValutskottOmbudsutbildningarAnmälanKontakt


Mandatfördelning inför Ledarnas kongress 2014

Den 21-23 maj 2014 höll Ledarna sin ordinarie kongress på Hotell Clarion Post i Göteborg. Enligt Ledarnas stadgar § 8.2 är kongressens sammansättning enligt följande:

”8.2 Sammansättning
Mom 1 Kongressen består av förbundsstyrelsen och föreningsordförandena och en ytterligare ledamot för varje förening. Därutöver väljer förening ett ombud för varje påbörjat tusental medlemmar utöver de första 1 999 medlemmarna.
Mom 2 Antalet ombud fastställs den 1 januari samma år som kongressen ska äga rum. Föreningarna meddelar löpande till kansliet förändringar av vilka som är ombud för föreningen.
Mom 3 Förbundsstyrelseledamöterna och revisorerna kan inte väljas till ombud i annan egenskap.”

I tabellen nedan ser ni hur många medlemmar er förening hade den 1 januari i år samt hur många kongressombud detta ger.

Antal medlemmar per 2014-01-01

   Förening   
   Antal medlemmar                     

   Antal kongressombud

   Förening Byggcheferna          16 481    17
   Ledarna inom privat tjänstesektor    15 469    16
   Ledarna Teknik & Motor    13 002    14
   Ledarna inom Handeln      6 926      7
   Ledarna inom Vård & Omsorg      6 572      7
   Ledarna inom Processindustrin      5 270      6
   Ledarna inom Energi & Teknik      5 107      6
   Ledarna inom offentlig sektor      4 863      5
   Ledarna inom Transport & Logistik      3 678      4
   Sjöbefälsföreningen      3 072      4
   Ledarna Skogs- och Träindustrin      2 791      3
   Ledarna inom Livsmedelsindustrin      1 791      2
   SSF/Sveriges Skogstjänstemannaförening      1 187      2
   GMF/Grafiska Medieförbundet      1 176      2
   Medieledarna         986      2
   Kost och Näring         841      2
   Ledarnas Brandbefälsförening         532      2
   Ledarna inom Kriminalvården         470      2
   LCF/Livsmedelsbranschens Chefsförening         369      2
   HRF/Husdjursteknikernas Riksförening           187      2

 

En kallelse med en länk till en anmälningssida kommer inom kort att gå ut till de som är registrerade som kongressombud i Ledarnas medlemsregister.

/Tomas Oskarsson, förbundssekreterare
070-886 03 42, tomas.oskarsson@ledarna.se

Text: Tomas Oskarsson Uppdaterat: 2014-05-23
Bli medlem