Logga
Ledarnas kongress 2014HandlingarProgramMotionerValutskottOmbudsutbildningarAnmälanKontakt


Program

Clarion Hotel Post Göteborg. Foto/källa: Clarion Hotel PostDen 21-23 maj 2014 hade Ledarnas kongress på Clarion Hotel Post i Göteborg.


Onsdag den 21 maj

 • Kl 10.30: Kongressen öppnas
 • Förmiddag: Mötesformalia, verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet med mera
 • Ca kl 12.00: Lunch
 • Eftermiddag:
      - Ledarnas demokratiska strukturer
      - Vem kan bli medlem i Ledarna?
      - Framtidens Företrädare
      - Ledaravtalet och lönebildning
 • Kl 18.30: Samling promenad
 • Ca kl 19.30: Gemensam middag, Kajskjul 8

Torsdag den 22 maj

 • Kl 09.00: Mötet återupptas
 • Förmiddag: Ledarnas strategiska inriktning, Idé & Framtid 2014 samt seminarier i ämnesgrupper (mötet ajourneras)
 • Ca kl 12.00: Lunch
 • Eftermiddag: Fortsättning Ledarnas strategiska inriktning, Idé & Framtid 2014. Nya stadgar.
 • Ca kl 15.00: Val av förbundsstyrelse med mera
 • 19.00: Samling
 • 19.30: Kongressfest, Hotel Post

Fredag den 23 maj

 • Kl 09.00: Mötet återupptas
 • Förmiddag: Övriga motioner samt återkoppling från tidigare beslut
 • Cirka kl 12.00: Lunch
 • Eftermiddag: Ledarnas ekonomiska plattform och avgifter
 • Ca kl 15.30: Kongressen beräknas avslutas


Foto: Clarion Hotel Post

Text: Tomas Oskarsson Uppdaterat: 2014-05-23
Bli medlem