Logga
Ledarnas kongress 2014HandlingarProgramMotionerValutskottOmbudsutbildningarAnmälanKontakt


Valutskottet 2012-2014

Under Representantskapet 2012 valdes ett nytt valutskott som bland annat jobbat med att ta fram ett förslag till en ny styrelse inför kongressen 2014.

Valutskottet har en mycket viktig uppgift inom alla demokratiska organisationer. Inom Ledarna ställs valutskottet inför utmaningen att ta fram förslag till en styrelse som besitter den kompetens som krävs för att leda organisationen, där ledamöterna dessutom ska kunna kombinera ett krävande styrelseuppdrag med utmaningarna i en chefs yrkesliv.
Läs hela instruktionen till valutskottet

Du som är medlem kunde nominera din eller dina kandidater till förbundsstyrelsen som utses vid kongressen 2014, via ett formuläret som fanns på den här sidan. Nomineringar kunde ske fram till den 21 mars 2014 i enlighet med stadgarna.
Läs inkomna nomineringar

Ledarnas valutskott består av:

Ordförande: Mikael Andersson, Energi och Teknik
Vice ordförande: Peter Sjöquist, Byggcheferna

Ledamöter:
AnnMarie Lindén, Husdjursteknikerna
Lorri Mortensen Mates, Enskilda chefsföreningen
Cristina Forssander, Vård och omsorg
Hans Björling, Ledarna inom Livsmedelsindustrin
Peter Markström, Allmänna chefsföreningen
Roger Nyberg, Livsmedelsbranschens chefsförening
Dan Lidesköld, Teknik och Motor

Sekreterare:
Elisabeth Edenwill, kansliet
Annika Hage Nederström, kansliet

Text: Annika Hage Nederström Uppdaterat: 2014-05-22

Aktuellt från valutskottet

Bli medlem