Logga
Ledarnas kongress 2014HandlingarProgramMotionerValutskottOmbudsutbildningarAnmälanKontakt


2012-10-08

Arbetet med att hitta en bra sammansatt och kompetent styrelse har påbörjats av valutskottet, som har haft sitt första möte.

Valutskottet rivstartade med en träff över två dagar. Vi gick igenom instruktionen och började lägga upp en tidplan för fortsatt arbete. Under dessa dagar fick vi förmånen att ha med oss Pia Gideon som är styrelseproffs och ledarskapskonsult, hon delgav oss hennes erfarenheter från styrelsearbete och hur valberedningar inom näringslivet jobbar. Pia har ett flertal styrelseuppdrag bland annat i Svevia, Lappland Goldminers, Cision med flera. Hon har tidigare jobbat med kommunikation och marketing Ericsson i Sverige och USA.

Valutskottet ska träffas nästa gång i januari för att lägga en tidplan och även planera det fortsatta arbetet.

/Michael Andersson, ordförande i valutskottet

Text: Michael Andersson Uppdaterat: 2013-11-29
Bli medlem