Logga
Ledarnas kongress 2014HandlingarProgramMotionerValutskottOmbudsutbildningarAnmälanKontakt


2013-08-23:

Valutskottet har påbörjat sitt arbete igen efter sommarupphåll. Nu kommer nomineringarna att kontinuerligt publiceras här på webben.

Nomineringar till förbundsstyrelsen

Vi jobbar vidare efter den instruktion som vi fått.

Vi har också med oss resultatet av de diskussioner som vi haft på RS och förbundsråd. Vi har påbörjat arbetet med att intervjuer och det kommer att pågå resten av hösten.

Vi tror och hoppas att vi kommer få ytterligare nomineringar nu i höst och särskilt efter att flera av föreningar har sina stämmor nu i höst.

/Michael Andersson, ordförande i valutskottet

Text: Michael Andersson Uppdaterat: 2013-11-29
Bli medlem