Logga
Ledarnas kongress 2014HandlingarProgramMotionerValutskottOmbudsutbildningarAnmälanKontakt


2013-01-17:

Valutskottets första möte under 2013 har gått av stapeln. Vi sågs den 15 januari och hade ett givande möte. Vi började dagen med att få en redovisning av den styrelseutvärdering som har gjorts av Pia Gideon. Hon beskrev hur utvärderingen har gått tillväga och vad som kommit fram. Detta blir ett viktigt underlag i kommande arbete för utskottet.

Vi träffade även Annika Elias och vi ställde frågan om hon står till förfogande för ytterligare en mandatperiod? Annika svarade att hon kandiderar till ordförande för ytterligare en mandatperiod.

Det arbete som nu påbörjas är intervjuer med nuvarande förbundsstyrelse, utskottet räknar med att intervjuerna ska vara klara till den 30 april.

Vår agenda under våren

  • Michael A & Peter S kommer att delta på förbundsrådet 12 februari för att tillsammans med Pia Gideon genomföra en workshop.
  • Valutskottsmöte 22 maj 2013.

/Michael Andersson, ordförande i valutskottet

Text: Michael Andersson Uppdaterat: 2013-11-29
Bli medlem