Logga
Ledarnas kongress 2014HandlingarProgramMotionerValutskottOmbudsutbildningarAnmälanKontakt


2013-02-15:

Valutskottet var med på förbundsrådetValutskottet var med på förbundsrådet och under förmiddagen dag två ledde Pia Gideon och hennes kollega från Gaia Leadership, Ursula Tenglin, oss genom en workshop för att alla ska ha samma utgångspunkt när det är dags att fundera på nomineringar till valutskottet.

Under workshopen diskuterades frågor kring trender och omvärldsfaktorer, vilka är våra medlemmars verkliga behov och vad kännetecknar styrelsen som tar oss in i framtiden?

Det var väldigt värdefullt för oss i valutskottet att få möjlighet att ta del av tankar och idéer inför kommande arbete i valutskottet. Nu samlar vi ihop och dokumenterar arbetet och kommer att ha detta med oss i det fortsatta arbetet.

Text: Michael Andersson Uppdaterat: 2013-11-29
Bli medlem