Logga
Ledarnas kongress 2014HandlingarProgramMotionerValutskottOmbudsutbildningarAnmälanKontakt


2014-02-06:

Nu är det mindre än fyra månader till Ledarnas kongress i Göteborg. Valutskottets arbete fortlöper planenligt och vi befinner oss nu i en intensiv period med intervjuer av såväl de tips på kandidater vi fått som de nomineringar som inkommit.

Efter att intervjufasen så småningom är avklarad och sammanställd kommer vi, utifrån våra instruktioner och klokheter vi tagit till oss vid olika träffar exempelvis vid Förbundsråd, att arbeta fram ett förslag till ny förbundsstyrelse.

Valutskottets uppdrag är lärorikt, intressant och spännande. Det känns mycket bra att vi har många kandidater till uppdragen. Valutskottet vill passa på att tacka för alla värdefulla synpunkter vi fått.  

Valutskottet kommer att presentera sitt förslag till ny förbundsstyrelse en månad innan kongressen, i enlighet med Ledarnas stadgar.

/Michael Andersson, ordförande i valutskottet

Uppdaterat: 2014-02-06
Bli medlem