Logga
Ledarnas kongress 2014HandlingarProgramMotionerValutskottOmbudsutbildningarAnmälanKontakt


2013-11-04:

Valutskottets arbete fortskrider enligt den upplagda planen. Vi har fått många nominerade och påbörjade intervjuerna nu i oktober. Vi har ytterligare dagar planerade för intervjuer under både november och december.

Valutskottet planerar att ha genomfört 25 intervjuer innan jul. Valutskottet ses den 16 december för att summera årets arbete och för att planera kommande arbete efter årsskiftet.

Vi hoppas på ytterligare nomineringar då alla föreningar ännu inte haft sina stämmor.

Michael Andersson
Ordförande i valutskottet

Text: Michael Andersson Uppdaterat: 2013-11-29
Bli medlem