2013-02-18

Vad ska Ledarna stå för?

Vi upplever att Ledarna mer och mer börjar likna en intresseförening som jobbar med chefsfrågor och coachning men inte med direkta fackliga frågor som exempelvis tolkningar av paragrafer, lagtexter, förändringar i arbetsmiljölagstiftningen mm.

Många av våra medlemmar i ledande befattningar lever i en tuff vardag där experthjälp med tolkningar från centralt håll är ett stöd i de dagliga besluten. Risken finns också att Ledarnas påverkan på beslut och direktiv minskar om vi verkar som passiva åskådare och försöker anpassa oss i stället för att ta initiativet och driva de fackliga frågorna.

Våra medlemmar vill att man har grundvärderingar som ligger förankrade i den fackliga världen och att Ledarna är med och driver denna process utifrån chefens perspektiv. Vi bör med all kraft visa att Ledarna står för en framtida utveckling av arbetsmarknaden med individen i fokus, men det får inte vara så att individen känner sig ensam i en alltför komplicerad värld, och det är väl det som skiljer en intresseförening från en facklig organisation, där man ser på helheten.

Ledarna ska vara en bred fackförening som utgör ett aktivt stöd för ledare och chefer i alla typer av befattningar och på alla nivåer. Idag förekommer många ledarbefattningar där man saknar direkt underställd personal, såsom projektledare, produktionsledare, samordnare, team ledare osv., och dessa måste rymmas inom det moderna Ledarna. Det ställer också helt olika krav att backa upp första linjens chefer jämfört med exempelvis direktörer och verksamhetsledare. Det är viktigt att det ena inte utesluter det andra utan att hela bredden uppmärksammas.

Vi anser att det är viktigt att analysera och förbättra chefers psykosociala arbetssituation med ökande krav, ett hårdare klimat, ökande administrativa bördor och större utsatthet. Hur ska man kunna göra chefsjobbet attraktivt i framtiden? Lön är inte allt, det måste vara en behaglig och stimulerande arbetssituation också. Bör man börja lobba för att göra ledarskap till ett valbart ämne i gymnasie- och högskolan så att förmågan att leda och organisera uppvärderas som likvärdig med exempelvis tekniskt kunnande?

Om Ledarna som fackförening offensivt jobbar för att göra chefsyrket attraktivt när det gäller avtal, villkor och arbetsmiljö kommer vi också att kunna attrahera fler medlemmar och utgöra en starkare röst på arbetsmarknaden.

Ledarklubbarna i Kiruna Malmberget.

Uppdaterat: 2013-02-18

För att kunna kommentera måste du logga in


Kommentarer

Inga kommentarer

Påverka Ledarna

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem