Personuppgiftspolicy

Genom att teckna medlemskap i Ledarna samtycker du till att Ledarna registrerar och bearbetar de personuppgifter du lämnar till oss i egenskap av medlem, såsom exempelvis namn, adress, arbetsgivare, telefon- och personnummer.

Vi använder uppgifterna för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och tillvarata dina intressen rörande arbetsrätt, anställnings- och lönevillkor med mera. För dessa ändamål kan uppgifter även inhämtas från eller lämnas ut till annan, såsom Ledarnas a-kassa, samarbetspartner och försäkringsbolag, exempelvis vid administration av arbetsmarknads- och medlemsförsäkringar, samt för att kunna erbjuda dig övriga tjänster och produkter som är kopplade till ditt medlemskap.

Rättelse och insyn

För att vi ska kunna ge dig som medlem bästa möjliga service är det viktigt att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Det är därför angeläget att du uppdaterar dina uppgifter på Ledarnas webbplats under "Mitt Ledarna" eller meddelar Ledarna eventuella förändringar.

Om du vill ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig eller har andra frågor om vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vår medlemsadministration på telefon 0200-87 11 11. Du kan också skicka e-post till ledarna@ledarna.se.

Om du inte vill att vi ska skicka e-post med Medlemsnytt, aktivitetsinbjudningar eller facklig information till dig kan du meddela oss detta på vår webbplats under "Mitt Ledarna".

Uppdaterat: 2015-09-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem