Anställning upphör

I din roll som företrädare kommer du förmodligen förr eller senare att hamna i en situation där arbetsgivaren vill säga upp någon eller några medarbetare. Din roll är då att förhandla för medlemmars räkning och att kontrollera att arbetsgivaren följer de lagar och avtal som gäller. Om lagen inte följs är det din sak att ogiltigförklara uppsägningen eller gå vidare och begära skadestånd.

Uppsägning kan ske av personliga skäl eller arbetsbrist. Dessutom finns möjlighet för arbetsgivare att avskeda medarbetare om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åtaganden. Reglerna för hur arbetsgivaren kan avsluta en anställning finns i Lagen om anställningsskydd – LAS.

LAS syftar till att ge arbetstagare ett visst skydd för godtycklig uppsägning, och för stora delar av lagen finns möjlighet att teckna överenskommelser som avviker från lagen. För att se vad som gäller på din arbetsplats, kontrollera ditt kollektivavtal på sidan Ditt avtal.

Boktips

"Ledarrolen vid uppsägningar" av Anders Kinding och Eva Gotthardson ger på ett praktiskt och lättillgängligt sätt exempel, checklistor, räknefigurer, bilagor och historik rörande det mesta som en uppsägning innefattar: förberedelsearbetet, uppsägningssamtalet, facklig representation, konflikt och kommunikation, uppföljning och hur man går vidare.

Förlag: Liber

Uppdaterat: 2016-11-22

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem