Avtalsrörelsen 2017

Den 31 mars 2017 löper merparten av Ledarnas 225 kollektivavtal ut, på ungefär 80 avtalsområden. Vår vision är att alla anställda i Sverige ska ha en bra chef. Inför 2017 års avtalsrörelse kommer Ledarna därför kräva en rad förbättringar inom ramen för Ledaravtalet.

Vårt mål med avtalsrörelsen 2017 är att skapa moderna kollektivavtal som svarar upp mot de krav som ställs i ett föränderligt arbetsliv och rustar chefer för att leda och utveckla sina verksamheter. Därför har vi prioriterat fyra områden i årets avtalsrörelse:

  • Hållbara chefer
  • Utvecklad lokal lönebildning för chefer
  • Chefers kompetensutveckling
  • Fortsatta avsättningar till deltidspension

Ledarnas övergripande inriktning i avtalsrörelsen 2017

Avtalsnyheter 2016

Uppdaterat: 2017-01-10

Vad innebär en avtalsrörelse?

Avtalsrörelsen är en återkommande process där arbetsmarknadens parter, det vill säga anställda och arbetsgivare, via centrala organisationer förhandlar fram nya kollektivavtal. Avtalen reglerar bland annat löner och arbetsförhållanden. Det finns över 110 centrala parter, 50 arbetsgivarorganisationer och drygt 60 fackförbund, som tillsammans tecknar över 650 kollektivavtal.

Kollektivavtalen löper vanligtvis över flera år. Avtalen som tecknades 2010 blev kortare på grund av att det besvärliga ekonomiska läget efter finanskrisen gjorde det svårt att sia om rimliga löneökningar längre fram i tiden.

Ledarna förhandlar på ungefär 80 avtalsområden och har totalt cirka 225 kollektivavtal.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem