Företrädarcertifiering

Som företrädare kan du välja mellan ett antal olika utbildningar för att skaffa dig den kunskap du behöver i uppdraget.

Ledarnas företrädarcertifiering är grundutbildningen för dig som företrädare. Utbildningen finns för att du ska kunna känna dig trygg i din roll som företrädare och få de grundläggande kunskaper som du behöver för att utföra ditt uppdrag – företräda Ledarna. Godkänd certifiering är därför ett krav för att du ska få förhandlingsmandat.

Alla företrädare som är ordförande i klubb, lokal företrädare, samordnande företrädare och koncernföreträdare, ska genomföra den digitala certifieringsutbildningen.

Utbildningen är helt webbaserad, vilket innebär att du kan genomföra den när och vart du vill. Allt för att du ska få förutsättningar att göra ett så bra arbete som möjligt. När du är klar kommer du att kunna ladda ned ett diplom som visar att du är Certifierad företrädare hos Ledarna. Och du har då förhandlingsmandat.

Företrädarcertifieringen innehåller en självskattning – fem avsnitt med teori och deltest samt en utvärdering. Varje deltest består av en- och flervalsfrågor och svaren på frågorna finns i respektive avsnitt. Du kommer också att få testa dina kunskaper i två situationer – en som handlar om Ledarnas syn på lön och en kring förhandlingssituation.

Du kan när som helst avbryta kursen och komma tillbaka vid ett senare tillfälle. För att klara certifieringen behöver du bli godkänd på alla deltester. Utförligare instruktioner för hur du genomför företrädarcertifieringen finns när du loggar in på utbildningen. Observera att det bara är du som är registrerad företrädare som har åtkomst till utbildningen.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss via webben eller telefon 0200-87 11 11.

 

Övriga kurser

När du är certifierad företrädare, kan du delta i de olika kurser som finns särskilt för företrädarna: Nytt uppdrag, Arbetsrätt och löneprocess samt Förhandlingsteknik. Läs mer och anmäl dig på vår kurssida.

Kostnader

Ledarna står för dina reskostnader i samband med företrädarkurser och bokar logi vid tvådagarsutbildningar. Samtliga utbildningar täcks av Förtroendemannalagen, som ger dig rätt till betald ledighet för facklig utbildning.

Uppdaterat: 2016-09-27

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem