Företrädarcoachning

Vill du ha råd och stöd inför en förhandling? Anlita någon av våra företrädarcoacher. Ni talas vid per telefon vid tre separata tillfällen och du avgör själv om du vill lyfta olika ämnen eller en specifik utmaning.

Företrädarcoachningen vänder sig till dig som är ny företrädare och har genomfört Ledarnas företrädarcertifiering. När du befinner dig inför en utmanande situation kan ett samtal med en erfaren förhandlare som bollplank vara lösningen. Använd vår Företrädarcoachning när du som företrädare exempelvis står inför en omorganisation, övergång av verksamhet eller personärenden etcetera.

Så här fungerar det

Med en av våra förhandlare diskuterar du dina utmaningar. Ni talas vid per telefon vid tre separata tillfällen. Du avgör själv om du vill ha coachning inför eller efter en förhandling. Vi har ett coachande förhållningssätt och stödjer dig i att hitta lösningar på dina konkreta utmaningar.

Ledarnas företrädarcoacher är erfarna förhandlare och har tidigare innehaft chefsroller på olika nivåer i både privat och offentlig sektor och deras erfarenhet omfattar många olika branscher. Under en period om tolv månader ingår chefscoachning vid maximalt tre tillfällen via telefon. Varje samtal brukar pågå ungefär en timme.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig och bokar in en tid för företrädarcoachning. 

Text: Uppdaterat: 2017-08-21

Jag vill boka in företrädarcoachning

Förhandlingsärende

Datum

Underlag


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem