Ditt uppdrag

Företrädare är ett samlat begrepp för dig som har ett uppdrag för Ledarna på arbetsplatsen. Ledarna har drygt 2000 företrädare, som gör ett enormt arbete för medlemmarna varje vecka runt om i Sverige.

Att vara företrädare är ett intressant och utvecklande uppdrag, som kan innebära många olika saker. Om ni är flera företrädare på arbetsplatsen delar ni upp arbetsuppgifterna på det sätt som passar er. Uppdraget innebär att du;

  • Företräder chefer
  • Representerar Ledarna
  • Lokalt förhandlingsarbete

Att vara företrädare är ett ansvarfullt uppdrag, och för att göra ett bra jobb krävs att du har både kunskap och stöd. Det får du från oss genom utbildning, information och personlig kontakt med förhandlare och andra på Ledarnas kansli. Vi finns till för dig, oavsett hur ditt företrädaruppdrag ser ut.

Olika uppdrag

Uppdraget som företrädare kan se lite olika ut, beroende på om du är ensam företrädare på din arbetsplats, om det finns ett nätverk av företrädare, eller om ni har format en klubbstyrelse på arbetsplatsen. Eftersom Ledarna organiserar en exklusiv grupp – chefer och ledare – finns oftast inte så många medlemmar på varje arbetsplats.
Detta innebär att de flesta av Ledarnas företrädare arbetar på egen hand, utan stöd av en klubbstyrelse. De brukar kallas för lokala företrädare. Andra företrädare ingår istället i en klubbstyrelse på arbetsplatsen, och kan vara ordförande, sekreterare eller styrelseledamot i klubbstyrelsen. Det är upp till dig/er att anpassa arbetet efter vad som är möjligt utifrån den tid och de villkor ni har på er arbetsplats.

Ledarnas medlemmar på arbetsplatsen väljer dig som företrädare, men det är Ledarna som ger dig förhandlingsmandatet, alltså rätten att företräda medlemmarna enligt lag och kollektivavtal. För att få förhandlingsmandat krävs att du blir vald, men också att du genomför den webbaserade utbildningen Certifierad företrädare, så att du kan företräda dina medlemmar på bästa sätt. Gå direkt till utbildningen! Observera att det bara är du som är registrerad företrädare som kommer åt utbildningen.

Vid sidan om Ledarnas företrädare på arbetsplatsen, finns fackliga förtroendevalda som arbetar med branschfrågor inom Ledarnas föreningar. Dessa utgör också Ledarnas demokratiska organisation, och utser representanter till Ledarnas representantskap och kongress, som styr Ledarnas verksamhet.

Uppdaterat: 2017-06-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem