Företräda Ledarna

En viktig del i din roll som företrädare handlar om att hålla medlemmarna informerade om Ledarnas verksamhet och fungera som Ledarnas förlängda arm på arbetsplatsen. Att rekrytera nya medlemmar är en del av detta.

Det är viktigt att du förmedlar information till medlemmar och chefer på arbetsplatsen om Ledarna. Det är bra om du kan tala för andra om vad som är aktuellt just nu och vilka fördelar du ser med att vara medlem. Ledarnas syn på chefer är att de i hög grad själva tar ansvar för sin utveckling, sin lön och sitt medlemskap i Ledarna, men det är ändå viktigt att visa vad vi kan bidra med och hur medlemmar kan få tillgång till vad de behöver i sin roll som chef eller sin roll som anställd.

Några tjänster som alla medlemmar bör känna till är:

  • webbplatsen ledarna.se
  • medlemsservice, chefsservice och företrädarjour via 0200-87 11 11

Informera

Du kan informera på olika sätt, till exempel genom e-postutskick, en intern webbplats, en anslagstavla eller ett medlemsblad. Du kan förstås också informera muntligt, till exempel på ett medlemsmöte. 

Det går bra att beställa material om Ledarna, och rekryteringsmaterial, att använda i kontakten med medlemmar och potentiella medlemmar.

Rekrytera

En av dina uppgifter som företrädare är att rekrytera nya chefer till Ledarna. Detta gör du till stor del genom att göra ett bra arbete som företrädare, men du bör också aktivt fråga nya chefer om de vill bli medlemmar.

Att rekrytera nya medlemmar är viktigt av flera skäl. För det första är det lättare att få gehör för chefers situation och behov på arbetsplatsen, om de flesta av cheferna är med i Ledarna. För det andra blir vi som organisation starkare som opinionsbildare för chefers frågor i den politiska debatten, om det finns en hög organisationsgrad bland chefer. För det tredje borgar många medlemmar för ett starkt fack både ekonomiskt och i förhandlingar om centrala avtal.

I att rekrytera ingår att marknadsföra Ledarnas idé och verksamhet på arbetsplatsen och erbjuda medlemskap till chefer. Läs mer på sidan Rekrytera medlemmar

Uppdaterat: 2017-08-31

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem