Ny i uppdraget

Grattis till att du blivit vald till uppdraget som företrädare! Frågorna kan vara många när man är ny i uppdraget. Här har vi samlat ihop lite information som är tänkt att fungera som en introduktion för dig som är ny som företrädare.

En av dina viktigaste uppgifter som företrädare är att företräda chefer. Det kan handla om att ta tillvara medlemmarnas intresse i förhandling eller samverkan med arbetsgivaren.

Att vara chef och att vara facklig företrädare har mycket gemensamt. Som chef ska du företräda arbetsgivaren och ett arbetsgivarperspektiv, där verksamhetens resultat är det centrala. Som facklig företrädare representerar du Ledarnas medlemmars intressen av bra anställningsvillkor och en bra arbetsmiljö. De kunskaper du skaffar dig kring ledarskap, coachning och arbetsrätt har du nytta av i båda rollerna.

Företrädarcertifiering

Som företrädare kan du välja mellan ett antal olika utbildningar för att skaffa dig den kunskap du behöver i uppdraget. Först behöver du göra vår certifieringsutbildning för att få förhandlingsmandatet. Läs mer om vår Förträdarcertifiering »

Dina rättigheter

Som certifierad företrädare i Ledarna får du en del rättigheter enligt Förtroendemannalagen. Du har till exempel rätt till ledighet från arbetet för att utföra ditt fackliga uppdrag, och du kan ha ett visst skydd vid arbetsbrist. Du har även ett särskilt försäkringsskydd via Ledarna. Läs mer om dina rättigheter »

Lagar och avtal

För att du ska kunna representera medlemmarna på ett bra sätt bör du känna till vilka lagar och avtal som styr det fackliga arbetet. Medbestämmandelagen (MBL) är den lag som ger det grundläggande stödet för ditt fackliga arbete. Läs om Ledarnas syn på lagar och avtal »

Uppdaterat: 2017-08-31

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem