Förhandla för medlemmar

Du kan kallas till förhandling av arbetsgivaren eller själv ta initiativ till förhandling när det behövs.

Förhandlingen kan ske enligt Medbestämmandelagen och handla om medarbetarnas inflytande på arbetsplatsen, till exempel omorganisation, förändrade anställningsvillkor eller andra förändringar på arbetsplatsen. Den kan också ske enligt Lagen om anställningsskydd och handla om uppsägningar, omplaceringar eller liknande. Du kan också behöva förhandla om lokala avtal på arbetsplatsen, när det gäller till exempel lönebildning

Förhandlingarna kan handla om enskilda medlemmar, mindre grupper eller ibland alla dina medlemmar på arbetsplatsen. Var noga med att alltid ta reda på vad medlemmarna vill uppnå innan du förhandlar. Du ska inte skriva på uppgörelser som berör enskilda medlemmar. Den typen av överenskommelser ska undertecknas av arbetsgivaren och medlemmen själv. 

Förhandlingsmandat

För att du ska ha kunna förhandla för medlemmarna, och omfattas av Förtroendemannalagen, måste vi meddela till din arbetsgivare att du är utsedd som facklig företrädare. Då vet arbetsgivaren vem hon/han ska vända sig till för förhandling.

För att du ska få förhandla, ska du genomföra den webbaserade utbildningen Certifierad företrädare, så att du får den grundläggande kunskap du behöver för att göra ett bra arbete som företrädare. Först sedan du genomgått utbildningen får du ditt förhandlingsmandat.

Vi registrerar också företrädaruppdraget för att du ska få aktuell information; nyhetsbrevet Företrädarnytt, inbjudan till utbildningar och liknande. Det är viktigt att dina uppgifter i Ledarnas register är korrekta, och du kan själv uppdatera dem på Mitt Ledarna här på webbplatsen. Om det finns fler företrädare på arbetsplatsen är det viktigt att också de blir registrerade som företrädare i Ledarnas register.

Uppdaterat: 2016-04-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem