Klubb eller lokal företrädare

Uppdraget som företrädare kan se lite olika ut, beroende på om du är ensam företrädare på din arbetsplats, om det finns ett nätverk av företrädare, eller om ni har format en klubbstyrelse på arbetsplatsen. Grundläggande är att alla företrädare väljs av medlemmarna.

Oavsett om du arbetar som lokal företrädare eller ingår i en klubbstyrelse, ska du alltid utgå från medlemmarna behov och önskemål. Du är vald av medlemmarna och ska vara tillgänglig för dem. Minst en gång per år är det bra om du kan samla medlemmarna till ett möte så att de kan utbyta information och du kan lyssna till deras synpunkter. Du kan läsa mer om hur arbetet i Ledarna är tänkt att fungera i Ledarnas stadgar.

Lokal företrädare

Inom Ledarna råder stor frihet att ordna den lokala fackliga verksamheten efter de egna förutsättningarna. Eftersom vi organiserar en exklusiv grupp; chefer och ledare, finns oftast inte så många medlemmar på varje arbetsplats.

Detta innebär att de flesta av Ledarnas företrädare arbetar på egen hand, utan stöd av en klubbstyrelse. De brukar kallas för Lokala företrädare. Det är upp till dig och de andra företrädarna på din arbetsplats att anpassa arbetet efter vad som är möjligt utifrån den tid och de villkor ni har på arbetsplatsen.

Samordnande företrädare

Är ni flera lokala företrädare inom samma kommun eller samma företag, men saknar klubb? Utse en samordnare och anmäl den personen till Ledarna. Viktiga uppgifter för samordnaren är:

  • Samordna de lokala företrädarnas arbete inom sitt område, samla dem för erfarenhetsutbyte och diskussioner.
  • Svara för övergripande förhandlingar med arbetsgivaren som berör hela verksamheten
  • Svara för lokala tillämpningsavtal
  • Delta i central samverkan (framförallt inom kommuner och landsting)
  • Fungera som kontaktperson till Ledarna i frågor som rör hela verksamheten och länka enskilda medlemmar till rätt lokal företrädare.

Ni anpassar uppdraget efter de lokala förutsättningarna hos er. Om ni utsett en samordnare, skicka ett e-postmeddelande med namnet till ledarna@ledarna.se eller ring 0200-87 11 11.

Uppdaterat: 2016-09-22

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem