Lön

Ledarnas syn på lön är att alla verksamheter vinner på en lönebildning som premierar initiativ och engagemang och där lönen sätts utifrån uppdrag, kompetens och resultat.

En grundförutsättning är att chefer själva tar ett aktivt ansvar för sin professionella utveckling och sin löneutveckling. Vi menar att kompetensutveckling och lön bäst hanteras i samtal mellan närmast lönesättande chef och den enskilde. Dialogen är central i avtalen.

Med dialog menas mer än ett formaliserat möte en gång om året för att komma överens om ny lön. Det handlar om ett antal förberedda och strukturerade samtal som startar med utvecklingssamtalet.

Som företrädare är därför inte din roll i första hand att vara medlemmens språkrör. Var och en är bäst på att tala för sin egen sak. Ditt fokus är alltså att se till att processen fungerar utifrån intentionerna i avtalet, till exempel att utvecklings- och lönesamtal genomförs och att de håller tillräckligt hög kvalitet.

I de fall arbetsgivaren inte lever upp till avtalet ska du agera och vid behov ta hjälp av Ledarnas Chefsrådgivning. Du ska också finnas till som stöd för medlemmen om och när hon/han behöver det. Läs även mer om dina huvuduppgifter i löneprocessen, lönekriterier och lönepolicy.

Presentationsstöd

Använd bilder och manus när du ska berätta om hur Ledarna tänker och agerar i lönefrågor. Du kan välja mellan att använda bilderna som har Ledarnas grafiska profil eller dem med neutral bakgrund. Manuset passar till båda varianterna.
● Presentationsstöd – Ledarnas syn på lön
● PowerPoint – Ledarnas syn på lön
● PowerPoint – Ledarnas syn på lön (neutral bakgrund)

Material (pdf)

Ledarnas syn på lön
● Utvecklingsamtal
● Lönesamtal

Film – Ledarnas syn på lön

Uppdaterat: 2017-08-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem