Driva lokal lönebildning

Lokal lönebildning skapar förutsättningar för ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Det skapar också utrymme för en positiv löneutveckling. Vi vet att det finns många verksamheter där lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare, där kontinuerliga samtal leder till utveckling hos både individen och därmed organisationen.

Nedan finner du några tips för att skapa en löneprocess som bidrar till utveckling.

  • Om du inte redan har en, så se till att skapa en god relation till HR eller den som äger löneprocessen. Det är alltid enklare att utveckla något om man gör det i samförstånd.
  • Som företrädare behöver du ta fram en strategi för hur du och dina medlemmar ska få bäst inflytande. Hur ska du lyckas med den förändring du vill åstadkomma? Det är oftast lättare att få igenom sin agenda om man agerar som en medpart istället för motpart. När behöver du boka möte med HR för att hinna få igenom en förändring innan nästa års process kommer igång?
  • Det är avgörande att lära av sina misstag! Påverka HR och cheferna i din verksamhet att utvärdera löneprocessen varje år. Det är ett bra sätt för att komma fram till vad som bör förbättras till nästa år. Se varje avslut av årets löneprocess som början på nästa års löneprocess.
  • Att sätta lön är att förmedla ett budskap. Vilka beteenden som ska premieras, vilka resultat som ska hyllas och vilket samarbetsklimat som ska råda – allt detta kan styras genom lönesättningen. Verksamhetens lönepolicy, värderingsgrund, kriterier etc. bör visa vad arbetsgivaren har för tankar i sin lönesättning. Gå igenom dessa dokument tillsammans med HR så att ni har en gemensam bild över vilka processer som leder fram till rätt resultat.
  • Chefer behöver också kompetensutvecklas, särskilt när det gäller lönesättning. I din roll ingår att påverka så att dina medlemmar får den utbildning de behöver för att sätta lön men också för att bli lönesatta på ett professionellt sätt. Hur ser utbildningen av chefer ut? Är de helt medvetna om hur löneprocessen ska gå till? Hur kan de bli mer medvetna om den? Vilket stöd behöver cheferna i att hålla lönesamtal? Finns det chefsforum där lönesättningen diskuteras, där cheferna kan få stöd av varandra?
  • Även medarbetare behöver utbildning i hur löneprocessen fungerar. Ju bättre förberedda och införstådda de båda parterna är på vad lönesättningen ska leda till, desto bättre kommer processen att upplevas. Hur medvetna är medlemmarna om löneprocessen? Hur ser deras behov ut? Du kan skicka ut några enklare frågor om processen till dina medlemmar, om de är nöjda med processen, om de förstår kopplingen mellan prestation och lön samt om de har några förbättringsförslag själva. Resultatet kan du sedan återkoppla till HR.
  • Ledarna finns här för dig om du har tankar kring löneprocessen som du vill dela. Ring oss gärna på telefon 0200-87 11 11.

Löneprocessen ger motivation och lönsamhet

Det stora värdet i löneprocessen är ökad motivation och bättre lönsamhet, säger Stefan Lågas och Roger Forskil på GKN Driveline. De berättar om ständig dialog kring mål, förväntningar och prestation mellan Ledarnas medlemmar och deras chefer. Det leder till delaktighet och förståelse för hur man bidrar till organisationens resultat. Se filmen!

Uppdaterat: 2017-05-05

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem