Ledarnas syn på lön

Ledarnas syn på lön utgår från individens och verksamhetens behov. När behoven samspelar skapas utveckling och nya möjligheter. Dessa ger ökad lönsamhet för verksamheten och skapar utrymme för kompetens- och löneutveckling för individen.

För att individen ska kunna bidra till verksamhetens mål och visioner behövs en ständigt pågående dialog kring mål, förväntningar, prestationer och förutsättningar. Vi har valt att formalisera detta i en process som kopplar individens prestation till lönen.

6 tips när du ska förklara Ledarnas syn på lön

  1. Utgå från individen. Alla kan känna igen sig, antingen handlar om den som lyssnar eller någon annan på jobbet.

  2. Koppla ihop individen och verksamheten. För att kunna prestera behöver vi veta vart verksamheten är på väg och vad som styr vårt arbete.

  3. Berättelser blir starkast när de grundas på verkligheten. Använd dina egna exempel. Både på när dialogen inte har fungerat och vilka konsekvenser det blir då och hur bra det blir när den faktiskt fungerar.

  4. Poängtera att det är dialogen i vardagen som är det verkligt viktiga. Lönesamtal och utvecklingssamtal är viktiga, men de är inte tillräckliga.

  5. Se processen som ett stöd för att koppla prestationen till lönen. Struktur ger tydlighet och trygghet för medlemmarna, företaget och dig som företrädare.

  6. Tryck på att målet är utveckling för både individ och verksamhet. Då skapas också resultat och utrymme för löneutveckling.

Film – Ledarnas syn på lön

Text: Uppdaterat: 2016-05-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem