Om lönesänkning

Det händer att arbetsgivare i samband med ekonomiska problem föreslår lönesänkningar istället för uppsägning. Om du som företrädare får förslag om lönesänkning för dina medlemmar – var försiktig. Viktigast är att du tänker på att samtliga medlemmar måste ge sitt samtycke för en lönesänkning. Avgörandet ligger hos den enskilde medlemmen.

Om arbetsgivaren skulle aktualisera lönesänkning bör du tänka på att enligt ledaravtalet bestäms lönen mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren. Ledarnas lokala klubb/företrädare kan inte genom ett lokalt kollektivavtal skriva på om en lönesänkning utan att 100 procent av medlemmarna står bakom.

Om en enskild arbetstagare inte samtycker till lönesänkningen kan ett lokalt kollektivavtalet om lönesänkning vara ett brott mot den enskilda arbetstagarens anställningsavtal. Ledarna centralt tecknar inga avtal vare sig om löneökningar eller lönesänkningar utan anser att lönen är en fråga som bäst avgörs lokalt och att den individuella lönen är en fråga mellan den enskilde medlemmen och arbetsgivaren.

Det är alltså varje enskild medlem som äger beslutet att acceptera eller inte acceptera en lönesänkning. Diskutera frågan med samtliga medlemmar på arbetsplatsen för att få information om varje medlems inställning, innan en eventuell förhandling med arbetsgivaren påbörjas. Arbetsgivaren kan inte heller utan den enskilde arbetstagarens samtycke sänka lönen. Den är avtalad mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och kan inte ensidigt ändras.

Företrädare som av arbetsgivaren kallas till förhandling om lönesänkning bör fullgöra förhandlingsskyldigheten genom att konstruktivt delta.

Du bör:

  • Diskutera, utreda och ifrågasätta företagets ekonomiska situation
  • Föreslå alternativa tillvägagångssätt för att lösa situationen
  • Informera om att Ledaravtalet anger att lönen bestäms av den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren.

Ta gärna kontakt med Ledarnas Chefsservice på 0200-87 11 11.

Uppdaterat: 2016-04-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem