Möten

Det är bra om medlemmarna på arbetsplatsen får möjlighet att träffas och diskutera aktuella frågor ett par gånger per år. Det är den lokala företrädaren eller klubbstyrelsen som planerar och anordnar dessa möten. Klubbstyrelsen har också egna möten löpande under året.

Det är viktigt att medlemsmötena känns meningsfulla för dem som deltar. Försök därför att skapa positiva och inspirerande möten. Om ett möte blir bra eller inte avgörs till stor del av den som leder det och de förberedelser som gjorts. Tänk igenom mötets syfte i förväg och planera upplägget utifrån det. Ett bra möte bygger på att alla känner sig välkomna att delta i det som händer och i vad som beslutas på mötet.

Du kan fundera över hur du själv kan uppmuntra till engagemang. Kanske bör du närma dig nya deltagare på ett särskilt sätt? Ansträng dig gärna för att mötet ska leda till konkreta handlingar och att alla ska veta vad de ska göra när mötet är slut. Håll ihop mötet så att deltagarna känner att det är en del i en genomtänkt och välplanerad verksamhet.

När du planerar kan du tänka på hur du vill utforma följande punkter:

 • Anslaget
  Vilken ton vill jag slå an i kallelsen eller inbjudan?
  Vad vill jag väcka intresse kring? Vilket är huvudbudskapet?

 • Höjdpunkten
  Vad tänker jag mig som höjdpunkt – det som ger lyft och mening åt mötet?

 • Avslutningen
  Vilken är slutklämmen – det som ska finnas kvar hos deltagarna när de går hem?
Uppdaterat: 2016-09-01

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem