Styrelsemöte

Styrelsen är de som leder klubbens arbete, på de arbetsplatser där det finns en fackklubb. Klubbstyrelsens roll är att leda klubben i enlighet med Ledarnas stadgar, ansvara för den fackliga förhandlingsverksamheten och bevaka medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren.

Mer konkreta uppgifter är att ha medlemsmöten, representera klubben i olika samverkansgrupper, genomföra beslut från medlemsmöte och arrangera medlemsaktiviteter.

Det finns stor frihet att anpassa klubbens verksamhet till varje enskild arbetsplats beroende på bransch, antal medlemmar och var företaget har sin verksamhet

Det är bra att dela upp uppdragen mellan sig i styrelsen. Då blir alla i styrelsen aktiverade och arbetet blir inte så betungande för ordföranden.

Att skriva protokoll eller minnesanteckningar från styrelsemötet är ett sätt att se vad som beslutades på mötet och följa upp besluten.

Vissa företag har verksamhet på flera orter. Om styrelsen är spridd kan möten genomföras via telefon eller nätverk.

Uppdaterat: 2016-02-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem