2016-11-23

Avtalsrörelsen 2017

Snart är det dags igen. Den 31 mars 2017 löper de första ettåriga avtalen inom industrin ut, liksom flera andra stora avtalsområden som handeln samt hotell och restaurang.

Industrins Ekonomiska Råd talar om en stärkt svensk ekonomi i en global ekonomi som utvecklas trögare än väntat. Mycket pekar därför på att tillväxttakten för Sveriges export kommer att halveras för 2016 jämfört med året innan.

Det finns förhoppningar om att kommande yrkanden utformas till att inte bara gällande reallöneökningar utan även ökade avsättningar till tjänstepensioner och flexpension. Vi kan också se att flera yrkanden kopplade till hälsa och återhämtning är under utformning.

Den korta avtalsperioden har gjort att många arbetsgrupper som tillsattes 2016 ännu inte kommit igång med sitt arbete. Det troliga är att dessa arbetsgrupper får förlängda uppdragstider.

Det trätoämne som Almega och främst Unionen ägnat mycket kraft åt under året, kollektiv överenskommelse rörande flexpension, ser ut att närma sig en lösning. Utsikterna att få till en längre avtalsperiod denna gång borde därmed vara goda – något som de flesta avtalsparterna önskar.

Text: Uppdaterat: 2016-11-28

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem