2016-11-22

Bidra till Hållbara chefer

Chefer som är hållbara gynnar organisationen, sig själv och inte minst medarbetarnas positivt.

Som företrädare kan du jobba med frågan Hållbara chefer lokalt. Med hjälp av Ledarnas verktyg och metoder kan du tillsammans med dina chefskollega belysa frågorna kring Hållbara chefer. Hur ser förutsättningarna ut för att vara en fungerande chef och ledare på din arbetsplats?

Med hjälp av Chefskompassen kan du ta reda på om ditt uppdrag som chef är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Testa själv och tipsa dina medlemmar och andra chefer i din organisationen om Chefskompassen. Det är en bra start för att lyfta frågorna med kollegor och upptäcka vad som fungerar bra och vad som kan behöva förändras.

Läs mer och Hållbra chefer och ta del av våra verktyg

Text: Uppdaterat: 2016-11-28

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem