2016-11-22

Din roll vid lönerevision

Ledarna vill att lönesättningen ska vara individuell och ske i dialog mellan medarbetare och närmaste chef. Lönesättningen ska visa på sambandet mellan prestation och resultat samt tydliggöra individens insatser.

För dig som är företrädare innebär det att du inte ska förhandla löneutrymmet för Ledarnas medlemmar som kollektiv eller individuellt. Du ska inte heller förhandla den enskilda medlemmens lön – utan det är en fråga mellan medlemmen och arbetsgivaren.

Din främsta uppgift är istället att se till att den lokal löneprocessen fungerar enligt Ledarnas syn på lön. Dina huvuduppgifer är att:

  • Samarbeta med ledningen och vara en aktiv del i utvecklingen av lönebildningen på din arbetsplats.
  • Stödja enskilda medlemmar i frågor om deras utveckling och löneutveckling
  • Kvalitetssäkra att löneprocessen fungerar. Säkerställ att medlemmarna får de samtal kring utveckling och lön som de har rätt till. Fånga upp de medlemmar som fått liten eller ingen löneutveckling.
  • Förhandla när processen inte fungerar. Det ligger även i din roll att förhandla när medlemmen inte kan komma överens med sin chef, om medlemmen skulle begära det.

Ledarna tror på individens förmåga att ta eget ansvar för sin professionella utveckling, sin personliga konkurrenskraft och sina villkor. Din roll som företrädare är viktigt – du skapar förutsättningar för att medlemmen ska kunna göra just det.

Kolla in film om Ledarnas syn på lön

Beställ material om lön i Ledarnas webbshop

Text: Uppdaterat: 2017-09-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem