2016-04-12

Information om avtalsrörelsen 2016

Avtalsrörelsen pågår för fullt och flera varsel har lagts och vissa av dem har redan trätt i kraft.

Ledarnas förhållningssätt är att våra medlemmar ska förhålla sig strikt neutrala till både varsel och vidtagen konfliktåtgärd. Det innebär att medlemmar i Ledarna på vanligt sätt ska utföra de uppdrag och åligganden som är förenade med hens anställning. Man ska enbart utföra de arbetsuppgifter som normalt ingår i uppdraget. Arbete eller arbetsuppgifter som kan hänföras till eller omfattas av en blockad eller strejk ska inte utföras. Om någon av våra medlemmar uppmanas att överta eller att utföra sådana arbetsuppgifter ska hen kontakta Ledarnas Chefsservice för rådgivning.

Håll dig uppdaterad

Det är viktigt att du som företrädare håller dig uppdaterad om hur konflikten utvecklas. Har du frågor kring konflikten är du välkommen att kontaka oss på Ledarna, telefon 0200-87 11 11 eller ledarna.se/kontakta.

Avtalsnyheter

De allra senaste avtalsnyheterna hittar du på respektive förbunds webbplats.

Text: Uppdaterat: 2016-04-12

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem