2016-04-28

Nya regler för att minska missbruket av tidsbegränsade anställningar

I syfte att minska arbetsgivares missbruk av tillfälliga anställningar har riksdagen beslutat om vissa förändringar i LAS. Detta för att förhindra exempelvis att arbetsgivare systematiskt låter en person få flera tidsbegränsade anställningar efter varandra under lång tid.

En allmän visstidsanställning omvandlas enligt gällande regler till en tillsvidareanställning om en person varit visstidsanställd under längre tid än två år inom en femårsperiod. Det samma gäller för vikariat.

Enligt de nya reglerna i 5 a § 2 p LAS som träder ikraft 1 maj 2016 kommer en tidsbegränsad anställning kunna omvandlas till en tillsvidareanställning även då tidsramen är längre än fem år. Detta förutsatt att tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstid, vikariat eller säsongsarbete följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.

Den som har en tidsbegränsad anställning får, enligt 6 g § LAS, också rätt till information från arbetsgivaren om alla anställningar som har betydelse för en eventuell omvandling från tillfällig anställning till tillsvidareanställning.

För avtal om allmän visstidsanställning eller vikariat som har ingåtts före den 1 maj 2016 gäller äldre bestämmelser avseende övergång till tillsvidare anställning.

Vid beräkning av sammanlagd anställningstid och vid bedömning av om anställningar följt på varandra enligt de nya reglerna i 5 a § LAS, ska även anställningsavtal som ingåtts före den 1 maj 2016 räknas med.

Läs mer om beslutet hos riksdagen

Text: Uppdaterat: 2016-04-28

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem