2016-05-30

Nya tjänster på prov för företrädare

Den 1 juni införde vi ytterligare två nya tjänster på prov för dig som är företrädare.

Specialutbildning

När vi under 2015 träffade er företrädare så framkom att dagens befintliga stöd till er som är heltidsfackliga är bra men inte tillräckligt. Ledarna kommer därför att bjuda in några heltidsfackliga koncernklubbsordföranden och andra som idag har ett mycket omfattande uppdrag att förhandla för Ledarnas räkning till en anpassad utbildningsinsats under september 2016. Tjänsten kommer att utvärderas och faller det väl ut så permanentas och utvecklas den ytterligare.

Kortutbildningar

Vid våra träffar med er så framkom också att det finns behov av mer utbildning kring förhandlingsteknik och arbetsrätt. Ni efterlyste också alternativa sätt att konsumera utbildning då ni idag inte alltid hinner med att ta del av det som redan erbjuds. Vi har lyssnat och i pilotregionerna Dalarna, Göteborg och Malmö testas nu tjänsten kortutbildningar fram till den 30 november. Tjänsten innebär att Ledarnas förhandlare kan komma och besöka till exempel ett klubbstyrelsemöte och där genomföra en tvåtimmars utbildning i något angeläget ämne, exempelvis omorganisation. När testperioden är slut kommer tjänsten att utvärderas och blir utfallet bra så permanentas även den och antalet ämnen för kortutbildningar utökas.

Har frågor om våra tjänsterna är du välkommen att kontakta företrädarjouren via ledarna.se eller 0200-87 11 11 (knappval 3).

Text: Uppdaterat: 2016-06-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem