2016-10-05

Nytt avtal klart för 100 000 statligt anställda

Förhandlingsorganet OFR/S,P,O* har idag tecknat ett nytt centralt avtal med Arbetsgivarverket. Avtalet är ettårigt och gäller från den 1 oktober.

Den nya avtalet innhåller löneökningar och lokalt inom varje myndighet ska lönestrukturen diskuteras. Den så kallad oenighetsbilagan med siffersatt löneökning kvarstår i avtalet och är för avtalsåret 2,2 procent om inte annat överenskommes lokalt.

Utöver lönevillkoren har förhandlingarna också rört andra arbetsvillkor som exempelvis arbetsmiljön som är en viktig fråga för många medlemmar. De partsgemensamma arbetsmiljöutbildningarna med Arbetsgivarverket fortsätter och kommer att utökas med frågor om stress och arbetsbelastning.

För mer information, välkommen att kontakta Anna Nilsson, avtalsansvarig på Ledarna, anna.nilsson@ledarna.se.

* OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

Text: Uppdaterat: 2016-10-05

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem