2016-08-29

Så gick det i avtalsrörelsen 2016

Årets avtalsrörelse är nu i stort sett klar, exklusive statlig sektor, och det landade i ettåriga avtal, vilket var något som få parter önskade. Det blir nu svårt att kraftsamla på nytt innan nästa avtalsrörelse drar igång.

Ledarnas fokus i avtalsrörelsen var hållbara chefer, utvecklad lokal lönebildning för chefer, flexpension och chefers kompetensutveckling och karriär.

Utfallet för årets avtalsrörelse blev ett flertal förnyade överenskommelser om fortsättningsprojekt kring bland annat Hållbara chefer. Löneavtalen utvecklades och inom vissa branscher tecknades nya löneavtal, där chefers kompetensutveckling, karriär och förutsättningar särskilt lyfts fram.

Avsättningarna till deltidspension utökas med ytterligare 0,2 procent utöver tidigare gällande 0,5 procent. På flera avtalsområden gjordes även en del justeringar i allmänna villkor, bland annat utökades föräldraersättningen. Dessutom tillsattes ett antal arbetsgrupper. De har en tuff agenda för att hinna bli färdiga innan nästa års avtalsförhandlingar drar igång, under senhösten 2016.

Diskussionsforum 2016/2017 är ett arbete som vi från Ledarna har initierat om tillsvidareavtal och hur vi löpande kan arbeta med att ständigt förbättra avtalen samt framtidens lönebildning.

Avtalsrörelsen 2017

Medlingsinstitutet har nu kallat oss parter till en konferens den 11 oktober, vilket kan ses som starten på avtalsrörelsen 2017.

Ditt nya avtal hittar du här »

Text: Uppdaterat: 2016-09-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem