Så tycker Ledarna

I Idé och Framtid berättar vi om vår verksamhetsidé, identitet och ideologiska plattform. Genom att driva opinion och ta ställning inom områden som har relevans för chefer, är Ledarna Sveriges chefers samlade röst i samhällsdebatten.

Idé och Framtid
Vår verksamhetsidé, identitet och ideologiska plattform.
Läs Idé och Framtid

 

 

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem