Press & Opinion

Genom att driva opinion och ta ställning inom områden som har relevans för chefer, är Ledarna Sveriges chefers samlade röst i samhällsdebatten.

Ledarna är fristående från fackliga centralorganisationer och politiskt obundet. Vi tar därmed inte partipolitisk ställning, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som har uttalat chefsintresse. Centrala ämnen för vår opinionsbildning är lön och villkor, förutsättningar för chefsuppdrag och ledarskap, och rådande attityder till chefer och chefsrollen.

Vill du läsa mer om Ledarnas undersökningar och rapporter? Besök Chefsfakta!

Här hittar du alla våra pressmeddelanden

Kerstin Lager, kommunikationschef på Ledarna        

Kerstin Lager kommunikationschef, Fredrik Gustafsson PR-specialist, Cecilia Malmström pressekreterare

Våra senaste pressmeddelanden

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Ledarna bloggar på Chefsblogg.se

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem