Chefsfakta

Chefer är en grupp det spekuleras mycket kring och som många har åsikter om. Vi vill påverka i viktiga chefsfrågor och bidra till en mer rättvisande bild av chefer i samhälle och media. Det gör vi genom bland annat genom att genomföra en rad undersökningar – och en årlig lönekartläggning – bland chefer i Sverige.

Lönestatistik för chefer hittar du här

 

De senaste rapporterna

 

Ge kvinnor chansen på arbetsmarknaden och männen i hemmet

Föräldraförsäkringen, som den används i praktiken, bidrar till att konservera ojämställda karriärmöjligheter och chefsstrukturer. Föräldraförsäkringsutredningen bör resultera i att föräldraförsäkringen ändras till att i grunden delas lika mellan föräldrarna utan att dagar kan överlåtas. Det skulle innebära att ett skattefinansierat stöd, som idag i praktiken bygger såväl murar som tak för kvinnor på arbetsmarknaden, inte längre vidmakthålls.

Ge kvinnor chansen på arbetsmarknaden och männen i hemmet – dags att individualisera föräldraförsäkringen

 

 

 

Skandinaviskt ledarskap

Det finns gemensamma drag för ett skandinaviskt ledarskap, visar denna undersökning som genomförts bland 1 559 chefer i Sverige, Norge och Danmark. Mycket pekar på att det skandinaviska ledarskapet redan står för mycket av det ledarskap som en arbetsmarknad i ständig förändring kommer att kräva.

Men det finns även utmaningar, som risken för tröghet i beslutsprocesserna.

Skandinaviskt ledarskap – undersökning bland chefer i Danmark, Norge och Sverige

Scandinavian leadership – A survey of leaders/managers in Denmark, Norway and Sweden (English version)

Ledarnas Annika Elias i DI: Så tänker svenska chefer

 

 

 

Tiden går – attityder består

Ledarnas sjätte jämställdhetsrapport visar att det fortfarande finns alldeles för få kvinnor på de högsta positionerna, och att det är stor skillnad i lön mellan könen. En attitydundersökning bland de som nu träder in på arbetsmarknaden visar dessutom att män och kvinnor har olika bilder av sina möjligheter ifråga om lön och karriär. Om inget förändras kommer dagens ojämställda chefsstrukturer och föråldrade normer och förväntningar på kvinnor och män som är chefer därför sannolikt att återskapas.

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2017:
Tiden går – attityder består

Pressmeddelande 2017-05-10: Skilda världar i ungas attityder om jämställdhet

Webbseminarium med rapporten som underlag: Om kvinnliga chefers förutsättningar (Youtube)

 

 

Dags att värdera ledarskapet

För tionde året i rad samlar Ledarna in uppgifter om chefslöner i Sverige. Återigen kan vi konstatera att nivåerna är långt ifrån de fantasilöner som ofta förmedlas av medierna – medianlönen för en chef uppgår till 45 500 kronor i månaden. Enligt den officiella lönestatistiken var medianlönen i Sverige oavsett yrke år 2015 28 600 kronor.*

Ledarnas lönestatistikrapport 2017:
Dags att värdera ledarskapet

Pressmeddelande 2017-02-15:
Ledarnas chefslönestatistik 2017: Svenska chefer ingen maktelit

 

 

 


Att leda mot framtiden

Sveriges chefskår åldras, samtidigt som vi är mitt i ett paradigmskifte rörande strukturerna för anställningar och jobbformer. Den så kallade gig-ekonomin kommer att förändra arbetsmarknaden djupgående på ett sätt som ännu inte går att förutsäga. Ledarskapet kommer att bli viktigare än någonsin. I rapporten Att leda mot framtiden efterlyser Ledarna strategier för att rekrytera framtidens chefer.

Ledarnas framtidsrapport 2016:
Att leda mot framtiden

Pressmeddelande 2016-12-02:
Vem tar över när chefen pensioneras? Ovanligt bra chefer sökes

Svensken tycker inte att chefskåren speglar samhället i stort, och ingen kvinna hamnar på topp tio-listan när allmänheten ska nämna en chef. Det visar två nya undersökningar av TNS Sifo som Sveriges chefsorganisation Ledarna låtit göra.

En undersökning om mångfald i Sveriges chefskår:
Ovanligt bra chefer sökes

Pressmeddelande 2016-06-27:
Svensken kritisk mot bristen på mångfald bland chefer

 

 

 Lönlöst att prestera? Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken

Många kvinnor i Sverige arbetar i yrken där det är svårt att göra lönekarriär. Lönespridningen i kvinnodominerade yrken är oftast låg, vilket innebär att det inte går att höja sin lön särskilt mycket under ett helt yrkesliv, oavsett hur skicklig och motiverad man är i sitt arbete. Allra sämst är det i de kommunala verksamheterna. Det visar Ledarnas Lönekarriärrapport 2016, som kartlägger möjligheterna att göra lönekarriär i de vanligaste yrkena inom offentlig och privat sektor.

Ledarnas lönekarriärrapport 2016:
Lönlöst att prestera? Små möjligheter till lönekarriär i kvinnodominerade yrken

Pressmeddelande 2016-06-09: Där kvinnor jobbar är det lönlöst att prestera

 

 

 Critical Trends for Leadership in the future

The trends we will focus on in this report are:
globalisation and the shift of economic power to
Asia; technological advances and the changes they
generate; polarisation of the labour market; working
life diversity; and managing the managers of the
future.

Author: Cecilia Åkerblom, leadership expert at Ledarna.

Critical Trends for Leadership in the Future

 

 

 Glastaket består – 50 år till jämställdhet på den högsta chefsnivån

Sveriges chefsorganisation Ledarna har sedan 2012 kartlagt hur jämställd chefsmarknaden är. En ny rapport visar att chefer som är kvinnor arbetar gratis 33 minuter om dagen. Färska siffror visar också hur fördelningen av vd:ar som är kvinnor fördelar sig – län för län.

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2016:
Glastaket består – 50 år till jämställdhet på den högsta chefsnivån

Pressmeddelande 2016-05-11: Kvinnor jobbar gratis 33 minuter om dagen

 

 

 

 Chefslöner på riktigt

Genomsnittschefen i Sverige tjänar 44 250 kronor i månaden inklusive förmåner och rörliga lönedelar. Det visar färsk statistik från Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Ledarnas lönestatistikrapport 2016:
Chefslöner på riktigt

Pressmeddelande 2016-02-23:
Genomsnittschefen i Sverige tjänar 44 250 kr

 

 
 

Vem leder oss in i morgondagen?

Under de närmaste tio åren försvinner ungefär 126 000 chefer från arbetsmarknaden. Siffran motsvarar 48 chefer som pensioneras varje arbetsdag i Sverige, eller 240 chefer per vecka. Det visar en kartläggning av landets chefsförsörjning som Sveriges chefsorganisation Ledarna gör för tredje året i rad.

Ledarnas framtidsbarometer 2015:
Vem leder oss in i morgondagen?

Pressmedelande 2015-12-20:
Ansträngd chefsåterväxt när 48 chefer pensioneras varje arbetsdag

 

 

 

 

Viktiga trender för morgondagens ledarskap

De trender vi sätter fokus på i den här rapporten är: Globaliseringen och den ekonomiska maktförskjutningen mot Asien, Teknikens utveckling och förändringskraft, Polariseringen på arbetsmarknaden, Mångfald i arbetslivet samt Att leda morgondagens ledare.

Författare: Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert på Ledarna.

Viktiga trender för morgondagens ledarskap

 

 

 

 

 

 

Dags att öppna dörrarna till de högsta chefsnivåerna

Kvinnor på chefsposition ökar långsamt och de senaste tolv åren har andelen ökat med 10 procentenheter. Idag är drygt 35 procent av cheferna kvinnor. Men det dröjer till 2065 innan det finns lika många män som kvinnor bland vd:arna. Det visar Sveriges chefsorganisation Ledarnas årliga Jämställdhetsbarometer som publiceras för tredje gången.

Ledarnas jämställdhetsbarometer 2015:
Dags att öppna dörrarna till de högsta chefspositionerna

Pressmeddelande 2015-05-05:
Noll förändring på toppen: Jämställt bland Sveriges chefer år 2031

 

 

 

 

Promoting Women in Management

På ett seminarium i slutet av mars 2015 presenterade Ledarna den nya europeiska studien Promoting Women in Management. Studien kartlägger utvecklingen av jämställdheten i den europeiska chefsdemografin samtidigt som den beskriver framgångsrika strategier för att öka andelen kvinnor på chefspositioner: Promoting Women in Management

Text: Fredrik Gustafsson Uppdaterat: 2017-07-04

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar. Gör Lönekollen.

 

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem