Chefen i siffror

Med Chefen i siffror vill Ledarna med hjälp av fakta nyansera bilden av chefen och på så sätt slå hål på flera vanliga chefsmyter. Vi på Ledarna vill visa att chef är ett vanligt yrke och att chefsjobben varken leder till fantasilöner eller axlas av personer med maktbegär.


Värdefullt vetande om chefer

I Chefen i siffror hittar du samlad statistik och information som ger en mer rättvisande bild av cheferna i Sverige.

Chefen i siffror 2012

Chefer finns i alla branscher, sektorer och på alla nivåer. Chefer företräder arbetsgivaren och leder verksamheter och människor, företag och förvaltningar. Chefer har personal-, budget- eller verksamhetsansvar.

De leder egen personal oavsett titel och nivå, det vill säga från första ledningslinjen till och med de högsta cheferna inom näringsliv och offentlig sektor.

Vi uppskattar antalet chefer i Sverige till en halv miljon. Det innebär att nästan var åttonde anställd i Sverige är en person med ett chefsuppdrag.

Text: Fredrik Gustafsson Uppdaterat: 2014-03-19

Presstelefon 08-598 99 333

Vi besvarar medias frågor om Ledarna och pratar gärna chefsfrågor. Vi förmedlar också kontakten till våra experter på ledarskapsfrågor, lön, jämställdhet, karriär och annat som rör chefers vardag.

Lönestatistik för chefer

Har du koll på din lön? Jämför din lön med vad andra chefer tjänar. Gör Lönekollen.

 

 

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem